2022 m. 

Darbo užmokestis

Vidutinis darbo užmokestis – Bruto, 2022 m. III ketvr.

Įstaigos projektai

Projektas “Auginu mamytei”

Projektas “Mano žodžiai, tau mamyte”

Projektas “Prikelk daiktus naujam gyvenimui”

______________________________________________________

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. gruodžio mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. lapkričio mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. rugsėjo mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. gegužės mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. balandžio mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. kovo mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. vasario mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. sausio mėn. darbotvarkė

Medžiaga apie COVID-19 ligą

Informacija – apie didesnę išmoką dėl profesinės ligos (užsikrėtimas darbe ar ne), 2022-02-14

Dėl testavimo ugdymo įstaigose organizavimo, LR SAM raštas Nr. 10-542, 2022-02-03

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose skelbimo tvarkos, LR SAM-OV sprendimas Nr. V-2273, 2021-10-12 (gauta 2022-01-27)

Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų sąrašo patvirtinimo (COVID-19 liga), SAM-OV sprendimas Nr. V-119, 2022-01-20

Informacija apie antikūnų pažymas nuo 2022-01-10

Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimo,  LR Vyriausybės nutarimas Nr. 943, 2021-11-17 (Nr. 152, 2020-02-26, pakeitimas)_

Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo, SAM-OV sprendimas Nr. V-2681, 2021-11-2 (Nr. V-1336, 2020-05-29 redakcija nuo 2021-12-01)

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, SAM-OV sprendimas Nr. V-2561, 2021-11-12 (Nr. V-2543 pakeitimas)

Pajutę peršalimo simptomus likite namie, SAM pranešimas

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas – LR sveikatos apsaugos ministerijos paruošta informacija

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19

NVSC medžiaga  NVSC primena svarbiausius žingsnius mokykloje nustačius COVID-19 atvejį | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (lrv.lt)

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, SAM-OV sprendimas Nr. V-1553, 2021-06-30 (Nr. V-2543, 2020-11-06 pakeitimas)

Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų, SAM-OV sprendimas Nr. V-1546, 2021-06-30

Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo, SAM-OV sprendimas Nr. V-1569, 2021-06-30 (Nr. V-1336, 2020-05-29 pakeitimas)

Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimo, LR Vyriausybės nutarimas Nr. 506, 2021-06-28 (Nr. 152 pakeitimas)

Dėl darbuotojų profilaktinių patikrinimų, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, esant ekstremaliai situacijai šalyje, LR Vyriausybės nutarimas Nr. 544, 1999-05-07 (redakcija nuo 2021-06-16)

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo, SAM-OV sprendimas Nr. V-1259, 2021-05-31

Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo, SAM-OV sprendimas Nr. V-1262, 2021-05-31

Dėl tyrimų dėl  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo, SAM-OV sprendimas Nr. 1239, 2021-05-31 (pakeitimai)

Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga, izoliavimosi namuose taisyklių patvirtinimo, SAM-OV sprendimas Nr. 1236, 2021-05-31 (pakeitimai)

Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones, SAM-OV sprendimas Nr. V-1242, 2021-05-31

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, SAM-OV sprendimas Nr. V-1157, 2021-05-21 (Nr. V-2543 pakeitimas)

Vakcinos nauda

Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo, LR SAM-OV Nr. V-656, 2021-03-26 (pakeistas Nr. V-1336, 2020-05-29)

Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, tvarka, LR Vyriausybės nutarimas Nr. 544, 1999-05-07 (redakcija 2021-03-27)

Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo taisyklės, LR SAM įsakymas Nr. 352, 2020-03-12 (redakcija nuo 2021-03-10)

Lopšelio-darželio “Klevelis” COVID-19 ligos valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą

2021-01-05 Nr. AD1-6 – AD įsakymas “Dėl Klaipėdos m. švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos apribojimo karantino laikotarpiu”

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) NUSTATYMO TYRIMŲ IR SEROLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO, NR. V-3077, 2020-12-31

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA, IZOLIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO, NR. V-3087, 2020-12-31

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ, KURIEMS SKIRTA IZOLIACIJA, KONTROLĖS PAKEITIMO, NR. V-3083, 2020-12-31

SAM SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ, KURIEMS DIAGNOZUOTA COVID-19 LIGA IZOLIUOTŲ NAMUOSE AMBULATORINIO GYDYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO, NR. V-3022, 2020-12-25

SAM-OV SPRENDIMO NR. V-2543 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAS (DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO VAIKAMS), NR. V-2592, 2020-11-11

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ, Nr. V-2543, 2020-11-06

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ, NR. V-2550, 2020-11-06

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (NR. V-1487), NR. V-2385, 2020-10-28

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO RAŠTAS “DĖL COVID-19 KONTROLĖS PRIEMONIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO”, NR. 2-83237, 2020-10-20

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (NR. V-1487), NR. V-2263, 2020-10-13

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (NR. V-1487), NR. V-2118, 2020-09-25

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ NR. V-2090, 2020-09-22

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO, NR. V-1840, 2020-08-17

 Informacija apie ugdymo paslaugų teikimą ekstremaliosios situacijos metu, 2020-07 (Nacionalinis sveikatos centras)

_______________________________________________________________________________________________________

2021 m.

Lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2021–2022 m. m. duomenų analizė 

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-172, 2021-07-22   – pasikeitė įkainis

Įstaigos vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2020–2021 m. m. duomenų analizė

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (redakcija nuo 2022-01-01)

 
 
 
 
 
 
 

___________

Įstaigos vaikų maitinimo organizavimo tvarka

2020 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl veiklos organizavimo pastato renovacijos metu

Lopšelio-darželio “Klevelis” veiklos organizavimo pastato renovacijos metu priemonių planas

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

priemonių planas_parsisiųsti Adobe.PDF formatu

2019 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, METINIS 2019-12-31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019-09-30

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019-06-30

parsisiųsti Zip rinkiniu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019-03-31 

parsisiųsti Zip rinkiniu

______________________

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. IV KETVR (METINĖ)

.parsisiųsti Zip rinkiniu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. III KETVR

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. II KETVR.

parsisiųsti Zip formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. I KETVR.

parsisiųsti Zip formatu

_______________________

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMA

parsisiųsti Adobe.PDF formatu 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ĮSTAIGĄ LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2018-2019 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti Microsoft PowerPoint formatu

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (NEGALIOJANČIOS)

DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA (įstaigoje nėra darbo tarybos)

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

2018 m.

ĮSTAIGOS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS 2018 METŲ ATASKAITA

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-12-31

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-09-30

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-06-30 

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-03-31 

parsisiųsti RAR formatu

____________

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS METINIS, 2018 M.      

parsisiųsti Zip formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. III KETVR.

parsisiųsti RAR rinkinio formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. II KETVR.

parsisiųsti RAR rinkinio formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. I KETVR.

parsisiųsti RAR rinkinio formatu

___________

ĮSTAIGOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

STRATEGINIS PLANAS 2016–2018 M. 

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (NEGALIOJANČIOS)

2017 m.

METINIS PIRKIMŲ PLANAS, 2017 M. 

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2017 M.

parsisiųsti Zip formatu

_____________

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-12-31 (METINIS)

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-09-30

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-06-30

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-03-31 

parsisiųsti RAR formatu

_____________________

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS METINIS, 2017 M.                                                                                                    

parsisiųsti RAR formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. III KETVR.                                                                                     

parsisiųsti Zip formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. II KETVR.

parsisiųsti RAR rinkinio formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. I KETVR.

parsisiųsti RAR formatu

___________________________

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KŪRYBINIŲ DARBŲ (PIEŠINIŲ) PARODOS „JŪRA MOTULE, KOKIA TU DOSNI” NUOSTATAI                 

parsisiųsti Adobe.PDF formatu 

ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS PLANAS   

MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (NEGALIOJANČIOS)

2016 m.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2016 M.

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2016 M. 

parsisiųsti Adobe PDF formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2016-12-31

ĮSTAIGOS 2014-2016 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 METUS

__________________

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016-09-30 

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016-06-30 

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016-03-31 parsisiųsti RAR formatu

_____________

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS METINIS, 2016 M.

parsisiųsti RAR formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. III KETVR.

parsisiųsti RAR formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. II KETVR. 

parsisiųsti RAR formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. I KETVR.

parsisiųsti RAR formatu

_______________

ĮSTAIGOS 2016 M. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

2015 m.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2015 METUS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

_______________________

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015-09-30

 parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015-06-30

parsisiųsti RAR formatu

______________________
 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. IV KETV. 

parsisiųti RAR formatu

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. III KETV.       

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. II KETV.                                                                                                                             

parsisiųsti RAR formatu

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV.                                                                                                                              

parsisiųsti RAR formatu

______________________

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2015 M. 

parsisiųsti RAR formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2015 M. 

parsisiųsti RAR formatu

ĮSTAIGOS 2013–2015 M. STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF  formatu

2014 m.

DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2014 M. 

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 m.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. 

parsisiųsti RAR formatu

2013 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013-12-31

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

parsisiųsti Excel formatu

2012 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2012-12-31

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

parsisiųsti Excel formatu

MEDŽIAGA VAIKŲ SVEIKATOS TEMOMIS

VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ MOKYKLOS, 2017–2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ 

parsisiųsti PowerPoint formatu

LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2017-2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ DARŽELIO, 2016–2017 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2016 M. DUOMENŲ ANALIZĖ         

parsisiųsti Adobe.PDF formatu