Menu Close

Archyvas

2023 m.

SPRENDIMAS: Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugd. programas, nustatymo tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-172, 2021-07-22:

PRIEDAS „Atlyginimo dydis” nuo 2022-09-01 – patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-176, 2022-07-21

2022 m. 

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. gruodžio mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. lapkričio mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. rugsėjo mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. gegužės mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. balandžio mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. kovo mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. vasario mėn. darbotvarkė

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 m. sausio mėn. darbotvarkė

_____________________________________________________________________________________________________

2021 m.

Lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2021–2022 m. m. duomenų analizė 

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-172, 2021-07-22   – pasikeitė įkainis

Įstaigos vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2020–2021 m. m. duomenų analizė

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (redakcija nuo 2022-01-01)

 
 
 
 
 
 
 

Įstaigos vaikų maitinimo organizavimo tvarka

Veiklos ataskaitos:

2021 metų veiklos ataskaita (patvirtinta Tarybos sprendimu)

2020 metų veiklos ataskaita;   (Tarybos sprendimas Nr. T2-142, 2021-05-27, Dėl pritarimo įstaigų 2020 m. veiklos ataskaitoms)

2020 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl veiklos organizavimo pastato renovacijos metu

Lopšelio-darželio „Klevelis” veiklos organizavimo pastato renovacijos metu priemonių planas

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

priemonių planas_parsisiųsti Adobe.PDF formatu

2019 m.

 

______________________

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. IV KETVR (METINĖ)

.parsisiųsti Zip rinkiniu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. III KETVR

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. II KETVR.

parsisiųsti Zip formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. I KETVR.

parsisiųsti Zip formatu

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMA

parsisiųsti Adobe.PDF formatu 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ĮSTAIGĄ LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2018-2019 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti Microsoft PowerPoint formatu

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (NEGALIOJANČIOS)

DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA (įstaigoje nėra darbo tarybos)

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

2018 m.

ĮSTAIGOS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS 2018 METŲ ATASKAITA

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-12-31

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-09-30

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-06-30 

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-03-31 

parsisiųsti RAR formatu

____________

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS METINIS, 2018 M.      

parsisiųsti Zip formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. III KETVR.

parsisiųsti RAR rinkinio formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. II KETVR.

parsisiųsti RAR rinkinio formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. I KETVR.

parsisiųsti RAR rinkinio formatu

___________

ĮSTAIGOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

STRATEGINIS PLANAS 2016–2018 M. 

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (NEGALIOJANČIOS)

2017 m.

METINIS PIRKIMŲ PLANAS, 2017 M. 

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2017 M.

parsisiųsti Zip formatu

_____________

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-12-31 (METINIS)

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-09-30

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-06-30

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-03-31 

parsisiųsti RAR formatu

_____________________

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS METINIS, 2017 M.                                                                                                    

parsisiųsti RAR formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. III KETVR.                                                                                     

parsisiųsti Zip formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. II KETVR.

parsisiųsti RAR rinkinio formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. I KETVR.

parsisiųsti RAR formatu

___________________________

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KŪRYBINIŲ DARBŲ (PIEŠINIŲ) PARODOS „JŪRA MOTULE, KOKIA TU DOSNI” NUOSTATAI                 

parsisiųsti Adobe.PDF formatu 

ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS PLANAS   

MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (NEGALIOJANČIOS)

2016 m.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2016 M.

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2016 M. 

parsisiųsti Adobe PDF formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2016-12-31

ĮSTAIGOS 2014-2016 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 METUS

__________________

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016-09-30 

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016-06-30 

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016-03-31 parsisiųsti RAR formatu

_____________

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS METINIS, 2016 M.

parsisiųsti RAR formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. III KETVR.

parsisiųsti RAR formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. II KETVR. 

parsisiųsti RAR formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. I KETVR.

parsisiųsti RAR formatu

_______________

ĮSTAIGOS 2016 M. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

2015 m.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2015 METUS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

_______________________

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015-09-30

 parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015-06-30

parsisiųsti RAR formatu

______________________
 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. IV KETV. 

parsisiųti RAR formatu

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. III KETV.       

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. II KETV.                                                                                                                             

parsisiųsti RAR formatu

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV.                                                                                                                              

parsisiųsti RAR formatu

______________________

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2015 M. 

parsisiųsti RAR formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2015 M. 

parsisiųsti RAR formatu

ĮSTAIGOS 2013–2015 M. STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF  formatu

2014 m.

DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2014 M. 

parsisiųsti RAR formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 m.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. 

parsisiųsti RAR formatu

2013 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013-12-31

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

parsisiųsti Excel formatu

2012 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2012-12-31

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

parsisiųsti Excel formatu