2019 M.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (NEBEGALIOJA)

 

2018 M.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ STRATEGINIS PLANAS 2016–2018 M. 

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

2017 M.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-12-31 (METINIS)

                                                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-09-30

                                                                                                                                               parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-06-30

                                                                                                                                               parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017-03-31 

                                                                                                                                                parsisiųsti RAR formatu

_____________________

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS METINIS, 2017 M.                                                                                                                            parsisiųsti RAR formatu                                                                                            

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. III KETVR.                                                                                                parsisiųsti Zip formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. II KETVR.

                                                                                                                                                                     parsisiųsti RAR rinkinio formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. I KETVR.

                                                                                                                                                      parsisiųsti RAR formatu

_____________________________

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                 parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. LAPKRIČIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                      parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. SPALIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                       parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                          parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KŪRYBINIŲ DARBŲ (PIEŠINIŲ) PARODOS „JŪRA MOTULE, KOKIA TU DOSNI” NUOSTATAI                 

                                                                                parsisiųsti Adobe.PDF formatu              

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. BIRŽELIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                         parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                         parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. BALANDŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                                    parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                                     parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                                      parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” 2017 M. VEIKLOS PLANAS   

                                                                                                           parsisiųsti Adobe.PDF formatu               

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (NEGALIOJA)
                                                                                                              parsisiųsti Adobe.PDF formatu                               

2016 M.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2016 M.

                                                                                                                          parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2016 M. 

                                                                                                             parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2016-12-31
                                                                                                                           parsisiųsti RAR formatu                                                            

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“  2014-2016 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

                                                                                                                                 parsisiųsti Adobe.PDF formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 METUS

                                                                                                                                                         parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

                                                                                                                                                  parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016-09-30 

                                                                                                                                                   parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016-06-30 

                                                                                                               parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016-03-31 

                                                                                                                parsisiųsti RAR formatu

_______________

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS METINIS, 2016 M.

                                                                                                                             parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. III KETVR.

                                                                                                                           parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. II KETVR. 

                                                                                                                          parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. I KETVR. 

                                                                                                                   parsisiųsti RAR formatu

___________

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” 2016 M. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                               parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS” 2016 M. GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS                 

                                                                                                                parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2016 M. LAPKRIČIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                           parsisiųsti Adobe.PDF formatu      

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2016 M. RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                  parsisiųsti Adobe.PDF formatu 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS “KLEVELIS” 2016 M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                    parsisiųsti Adobe PDF formatu 

2015 M.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2015 METUS

                                                                                                                                                 parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. IV KETV. 

                                                                                                                                        parsisiųti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

                                                                                                                    parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015-09-30

                                                                                                                   parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015-06-30

                                                                                                                  parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS’ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. III KETV.       
                                                                                                                  parsisiųti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS’ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. II KETV.                                                                                                                             

                                                                                                               parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS’ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV.                                                                                                                              

                                                                                                                parsisiųsti RAR formatu

_______________

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2015 M. 

                                                                                                                   parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2015 M. 

                                                                                                                   parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,KLEVELIS” 2013–2015 M. STRATEGINIS PLANAS

                                                                                                                   parsisiųsti Adobe .PDF  formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                   parsisiųsti Adobe .PDF  formatu
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS “KLEVELIS” 2015 M. BIRŽELIO MĖNESIO DARBO PLANAS

                                                                                                                   parsisiųsti Adobe PDF formatu  

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS “KLEVELIS” 2015 M. GEGUŽĖS MĖNESIO DARBO PLANAS

                                                                                                                     parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS “KLEVELIS” 2015 M. BALANDŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS

                                                                                                                     parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS “KLEVELIS” 2015 M. KOVO MĖNESIO DARBO PLANAS

                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS “KLEVELIS” 2015 M. VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS                                                                                                                                                                parsisiųsti Adobe. PDF formatu

2014 M.

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS “KLEVELIS” DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

                                                                                                                  parsisiųsti Adobe .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2014 M. 

                                                                                                                 parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 m.
                                                                                                                 parsisiųsti RAR formatu
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS’ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. 

                                                                                                                parsisiųsti RAR formatu

2013 M.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013-12-31

                                                                                           parsisiųsti Adobe.PDF formatu

                                                                                           parsisiųsti Excel formatu

2012 M.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2012-12-31

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 parsisiųsti Excel formatu

 

MEDŽIAGA VAIKŲ SVEIKATOS TEMOMIS

LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2016 M. DUOMENŲ ANALIZĖ          parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ DARŽELIO, 2016–2017 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ MOKYKLOS, 2017–2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ 

parsisiųsti PowerPoint formatu

 

KLAIPĖDOS MIESTO LOPŠELĮ-DARŽELĮ „KLEVELIS“ LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2017-2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti Adobe.PDF formatu