VIEŠOSIOS PASLAUGOS
 
Lopšelyje–darželyje „Klevelis” sudarytos sąlygos vaikų saugiam ir sveikam ugdymui. Įgyvendinami vaikų individualūs gebėjimai ir poreikiai, ugdoma vaiko saviraiška, kuriami humaniški, demokratiški vaikų ir pedagogų santykiai.
 
 
TEIKIAMOS PASLAUGOS:
 
Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos (pagalba teikiama nemokamai):
 • kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.
 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba ir funkcijos (pagalba teikiama nemokamai):
 • antropometrinių duomenų tyrimas ir analizė;
 • ligų ir traumų prevencija;
 • pirmos medicininės pagalbos teikimas;
 • vaikų mitybos organizavimas;
 • tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas.

 

Įstaigoje vykdoma neformaliojo vaikų švietimo sveikatos saugojimo ir sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikos atžalėlės”. Neformaliojo ugdymo mokytojo teikiama pagalba ir funkcijos:

 • teigiamo požiūrio į sveiką gyvenseną propagavimas;
 • judriųjų žaidimų organizavimas;
 • plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos prevencija;
 • sveikatos valandėlių organizavimas;
 • sporto švenčių, pramogų organizavimas;
 • pedagogų ir tėvų švietimas sveikos gyvensenos klausimais.

 

Įstaigoje vykdoma ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa „Spalvų galia”. Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytojo funkcijos:

 • ugdyti vaikų kūrybinę vaizduotę, skatinant ieškoti, tyrinėti, eksperimentuoti, išbandyti įvairias dailės technikas, medžiagų galimybes, netradicinius kūrybinės veiklos būdus;                                                                                    
 • sudaryti sąlygas atsiskleisti individualiems vaikų gebėjimams ir polinkiams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko pasiekimus ir daromą pažangą;                                                                                                                                         
 • diegti naujas IKT, skatinančias vaikų kūrybiškumą.                                                                                                                                                                                                                                                                
 
PAPILDOMOS  PASLAUGOS:
 

Muzikalūs, drąsūs, pageidaujantys tobulėti muzikos srityje vaikai lavinami vokaliniame ansamblyje „Šypsenėlė” (paslauga teikiama nemokamai). 

Užsiėmimai vyksta:

 • pirmadieniais 3–4 m. amžiaus vaikams 10.40–11.10 val.
 • trečiadieniais 5–6 m. amžiaus vaikams 11.40–12.05 val.
 • ketvirtadieniais 5–6 m. amžiaus vaikams 16.20–16.55 val.
 • penktadieniais 5–6 m. amžiaus vaikams 11.45–12.15 val.                                                                                                                                       
 
Sportinių pramoginių šokių užsiėmimai 3–6 m. amžiaus vaikams.
 
Užsiėmimai vyksta:
 • pirmadieniais ir trečiadieniais 17.00–17.30 val. Paslauga mokama.
 
 
Tekvondo sporto užsiėmimai 5–6 m. amžiaus vaikams.
 
Užsiėmimai vyksta:
 • antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00–17.45 val. Paslauga mokama.
 
 
Anglų kalbos pamokėlės 4–6 m. amžiaus vaikams.
 
Užsiėmimai vyksta:
 • antradieniais ir ketvirtadieniais 16.45–17.30 val. Paslauga mokama.
 
 
Keramikos būrelis. 
 
Užsiėmimai vyksta:
 • penktadieniais 17.00–18.00 val. Paslauga mokama.