Nuo 2017 metų sausio 1 d. visuomenės sveikatos priežiūrą švietimo įstaigose organizuoja Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras (VSB)

(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-150)

VSB veiklą koordinuoja  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyrius

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Klevelis” sveikatos priežiūros funkcijas vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Pagrindinis visuomenės sveikatos priežiūros veiklos tikslas – padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.     

Pagrindiniai visuomenės sveikatos priežiūros uždaviniai:

  • užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką, stiprinant ugdytinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  • formuoti teisingą švietimo įstaigos bendruomenės požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu, įtarti ir užkirsti joms kelią;
  • suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
  • vykdyti ugdytinių sveikatos būklės stebėjimą;
  • vykdyti ugdytinių maitinimo organizavimą ir priežiūrą.

 

 

DARŽELIO VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2019-2020 M.DUOMENŲ ANALIZĖ

žiūrėti PowerPoint formatu

VSB PARUOŠTA SKRAJUTĖ “SAUGUMO ATMINTINĖ: APIE APSINUODIJIMUS”

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO INFORMACIJA APIE TYMUS

parsisiųsti Zip formatu

INFORMACIJA APIE ELEKTRONINIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ PERŽIŪRĄ E.SVEIKATA SISTEMOJE

parsisiųsti MS Word formatu                                                                                                              

parsisiųsti MS Word formatu                                                                

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

INFORMACIJA APIE GRIPĄ IR ŪMIAS VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VSB MEDŽIAGA APIE MENINGOKOKINĖS INFEKCIJOS SITUACIJĄ LIETUVOJE

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO INFORMACIJA APIE IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRUSINIŲ ŽARNYNO INFEKCIJŲ PLITIMĄ IR PREVENCIJĄ

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

Tuberkuliozė

Plakatas_Gripas ar peršalimas