Nuo 2017 metų sausio 1 d. visuomenės sveikatos priežiūrą švietimo įstaigose organizuoja Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras (VSB)

(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-150)

VSB veiklą koordinuoja  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyrius

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Klevelis” sveikatos priežiūros funkcijas vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Pagrindinis visuomenės sveikatos priežiūros veiklos tikslas – padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.     

Pagrindiniai visuomenės sveikatos priežiūros uždaviniai:

  • užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką, stiprinant ugdytinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  • formuoti teisingą švietimo įstaigos bendruomenės požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu, įtarti ir užkirsti joms kelią;
  • suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
  • vykdyti ugdytinių sveikatos būklės stebėjimą;
  • vykdyti ugdytinių maitinimo organizavimą ir priežiūrą.

___________________

PIRMOJI PAGALBA SUSIŽEIDUSIAM VAIKUI

 

Klaipėdos pedagoginės  psichologinės tarnybos informacija

Emocinė parama pedagogams: Nuotolinio mokymo organizavimas gali kelti iššūkių. Karantino metu pedagogams kyla daug įvairių jausmų. Dalinantis šiais jausmais galime lengviau įveikti kasdien kylančius sunkumus. Mūsų tarnybos psichologai yra pasirengę išklausyti mokytojus. Galimos vienkartinės ir tęstinės konsultacijos telefonu ir vaizdo pokalbiais. Pokalbiui registruotis telefonu: 8 699 10201.

Metodinė pagalba pedagogams: Mūsų tarnybos specialistai teikia visapusišką specialiąją pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą pedagogams, patiriantiems iššūkius organizuojant mokymą nuotoliniu būdu. Telefonas pasiteirauti ir registruotis: 8 699 10201.

Metodinė pagalba mokyklų psichologams:  Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai teikia individualias supervizijas telefonu ir vaizdo pokalbiais. Telefonas pasiteirauti ir registruotis: 8 699  10201.         

Pagalba elektroniniais laiškais: Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai – psichologai, logopedai, specialieji ir socialiniai pedagogai – mielai atsakys į tėvų, globėjų, pedagogų bei kitų su vaikais susijusių asmenų klausimus dėl įvairių problemų, iškylančių auklėjant ir ugdant vaikus namuose, darželyje, mokykloje ar kitoje aplinkoje. Specialistai atsakys Jums el.paštu: klausiu.del.vaiko@gmail.com            

 

Nemokamos psichologinės gerovės stiprinimo veiklos klaipėdiečiams, 2020-10-26

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu bei gyventojų streso valdymo įgūdžių ugdymu, klaipėdiečiams siūlo šias nemokamas psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas:

  • Individualias psichologines konsultacijas (asmeniui iki 4 konsultacijų)
  • Streso valdymo praktinius užsiėmimus
  • Emocijų atpažinimo ir išraiškų, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus

Paslaugos teikiamos gyvai ir nuotoliniu būdu (priklausomai nuo visuotinės su COVID-19 susijusios situacijos).

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.

Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiesiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas ir išsami informacija apie kitas veiklas suteikiama mob. 8 640 93348 ir telefonu (8 46) 311423. Su veikla susijusias naujienas taip pat kviečiame sekti  tinklalapyje www.sveikatosbiuras.lt.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Tel. (8 46) 311423
Mob. 8 640 93348
El. p. ausra@sveikatosbiuras.lt

 

 

DARŽELIO VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2019-2020 M.DUOMENŲ ANALIZĖ

žiūrėti PowerPoint formatu

VSB PARUOŠTA SKRAJUTĖ “SAUGUMO ATMINTINĖ: APIE APSINUODIJIMUS”

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO INFORMACIJA APIE TYMUS

parsisiųsti Zip formatu

INFORMACIJA APIE ELEKTRONINIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ PERŽIŪRĄ E.SVEIKATA SISTEMOJE

parsisiųsti MS Word formatu                                                                                                              

parsisiųsti MS Word formatu                                                                

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

INFORMACIJA APIE GRIPĄ IR ŪMIAS VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VSB MEDŽIAGA APIE MENINGOKOKINĖS INFEKCIJOS SITUACIJĄ LIETUVOJE

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO INFORMACIJA APIE IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRUSINIŲ ŽARNYNO INFEKCIJŲ PLITIMĄ IR PREVENCIJĄ

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

Tuberkuliozė

Plakatas_Gripas ar peršalimas