IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti Adobe. PDF formatu

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA       

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO UGDYMO PROGRAMA “JUDĖK LAISVAI”

 
 
 
 
PROGRAMA  „ZIPIO DRAUGAI” 
SOCIALINIO-EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHIS”