Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa

Neformaliojo vaikų švietimo STEAM ugdymo programa

Neformaliojo vaikų švietimo sveikatos stiprinimo programa

Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo ugdymo programa

 
 
Įstaigoje yra įgyvendinamos ir tarptautinės programos: