IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti Adobe. PDF formatu

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA       

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

NEFORMALIOJI VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKATOS SAUGOJIMO IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA „SVEIKOS ATŽALĖLĖS”

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA „SPALVŲ GALIA”
PROGRAMA  „ZIPIO DRAUGAI” 
SOCIALINIO-EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHIS”