Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa „Judėk laisvai“

 
 
 
 
Emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“
 
Sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Noriu, galiu ir turiu būti sveikas“