Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

NVŠ sveikatos stiprinimo programa

NVŠ fizinio aktyvumo ugdymo programa

NVŠ dailės ugdymo programa

NVŠ STEAM ugdymo programa

Sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Noriu, galiu ir turiu būti sveikas”

Pažymėjimas – darželis pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla 

 
 
 
ĮSTAIGOJE ĮGYVENDINAMOS TARPTAUTINĖS PROGRAMOS:

dalyvaujama nacionalinės programos “eTwinning” projektuose: https://www.etwinning.lt/