Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa „Judėk laisvai“   – atnaujinama

Priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa „Judėk laisvai“– atnaujinama

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo dailės programa „Spalvų galia“ – atnaujinama

Ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa „Atradimų džiaugsmas vaikystėje“  – atnaujinama

Priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa „Atradimų džiaugsmas vaikystėje“   – atnaujinama

 
Įstaigoje yra įgyvendinamos ir šios tarptautinės programos: