KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KLEVELIS” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti Adobe. PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA       

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” NEFORMALIOJI VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKATOS SAUGOJIMO IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA „SVEIKOS ATŽALĖLĖS”
 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA „SPALVŲ GALIA”
 
 
PROGRAMA  „ZIPIO DRAUGAI”  
 
 
SOCIALINIO-EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHIS”