Klaipėdos lopšelis-darželis “Klevelis”, 190426118
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. sausio 26 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų sk. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
    2020 m. IV  ketvirtis 2019 m.
1 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 3 1903,73 1697,92
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, specialistas) 2 1355,2 1044,02
3 Mokytojai (ikimokykl., priešmokykl. ugdymo, meninio ugdymo, neformaliojo ugdymo, logopedas) 26 1414,13 1055,37
4 Auklėtojo ir mokytojo padėjėjai 11,5 845,75 691,41
5 Kvalifikuoti darbininkai (sandėlininkas,  virėjai) 4 863,72 361,36
6 Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, darbininkas, pagalbinis darbininkas, patalynės ir skalbinių išdavėjas) 5 607,00 555,00