Klaipėdos lopšelis-darželis “Klevelis”, 190426118
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2023 m. spalio 10 d.
       
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
    2023 m. III  ketv. 2022 m.
1 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 3020,22 2643,32
2 Raštinės administratorius, specialistas 1784,66 1527,55
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas 1870,29 1755,91
4 Auklėtojo padėjėjas, mokytojo padėjėjas 1214,02 1091,35
5 Virėjas, sandėlininkas 1321,21 1235,25
6 Darbininkas, pagalbinis darbininkas, kiemsargis, valytojas, patalynės ir skalbinių išdavėjas 840,00 730,00