Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
    2020 m. 1 ketvirtis 2019 m.
1 Auklėtojo padėjėjas 811,71 753,2
2 Darbininkas 607,00 597,43
3 Direktoriaus pavaduotojas 1751,96 1453,28
4 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1603,71 1551,58
5 Direktorius 2316,13 2216,95
6 Elektrikas 814,25 667,71
7 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1039,91 1053,60
8 Kiemsargis 765,67 1126,39
9 Logopedas 1140,60 1160,73
10 Meninio ugdymo mokytojas 1076,08 1076,13
11 Mokytojo padėjėja 776,23 786,67
12 Neformalaus ugdymo mokytojas 1284,03 1181,58
13 Pagalbinis darbininkas 609,89 689,45
14 Patalynės ir skalbinių išdavėjas 735,80 1138,91
15 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1361,13 1251,43
16 Raštinės administratorius 1235,39 1035,91
17 Sandėlininkas 779,86 375,34
18 Specialistas 1281,42 1094,80
19 Valytojas 609,89 796,66
20 Virėjas 819,64 564,94