Klaipėdos lopšelis-darželis “Klevelis”, 190426118
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. spalio 22 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų sk. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
    2020 m.

3 ketvirtis

2019 m.
1 Vadovai ( direktorius, direktoriaus pavaduotojas) 3 2005,66 1740,60
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, specialistas) 2 1335,18 1065,36
3 Mokytojai (ikimokykl.,priešmokykl., meninio ugdymo, neformaliojo ugdymo, logopedas) 26 1205,94 1058,36
4 Auklėtojo ir mokytojo padėjėjai 11,5 833,98 728,91
5 Kvalifikuoti darbininkai (sandėlininkas, elektrikas, virėjai) 4,5 809,87 697,58
6 Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, darbininkas, pagalbinis darbininkas, patalynės ir skalbinių išdavėjas) 4,5 635,07 767,80