Klaipėdos lopšelis-darželis “Klevelis”, 190426118
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2023 m. balandžio  17  d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2023 m. I ketv. 2022 m.
1 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 2922,93 2643,32
2 Raštinės administratorius, specialistas 1690,75 1527,55
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas 1847,88 1755,91
4 Auklėtojo padėjėjas, mokytojo padėjėjas 1156,72 1091,35
5 Virėjas, sandėlininkas 1327,85 1235,25
6 Darbininkas, pagalbinis darbininkas, kiemsargis, valytojas, patalynės ir skalbinių išdavėjas 840,00 730,00