Klaipėdos lopšelis-darželis “Klevelis”, 190426118
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2023 m. liepos 31 d.
Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
    2023 m. II  ketvr. 2022 m.
1 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 3123,72 2643,32
2 Raštinės administratorius, specialistas 1768,24 1527,55
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas 1904,7 1755,91
4 Auklėtojo padėjėjas, mokytojo padėjėjas 1209,79 1091,35
5 Virėjas, sandėlininkas 1353,53 1235,25
6 Darbininkas, pagalbinis darbininkas, kiemsargis, valytojas, patalynės ir skalbinių išdavėjas 840,00 730,00