Menu Close

Darbo užmokestis

Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis”, 190426118
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2024 m. balandžio 12 d.
       
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
    2024 m. I ketvr. 2023 m.
1 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 3660,42 3349,52
2 Raštinės administratorius, specialistas 2023,45 1887,21
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas 2187,68 1945,23
4 Auklėtojo padėjėjas, mokytojo padėjėjas 1240,77 1215,64
5 Virėjas, sandėlininkas 1443,87 1338,98
6 Darbininkas, pagalbinis darbininkas, kiemsargis, valytojas, patalynės ir skalbinių išdavėjas 933,45 1044,57