Menu Close

Tradicijos ir pasiekimai

Tradiciniai įstaigos renginiai:

Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1 d.

Mokytojų diena ir auklėtojų padėjėjų padėkos diena – spalio 5 d.

Rudens vakarojimai – lapkričio mėn.

Darželio gimtadienio šventė – kovo mėn.

Priešmokyklinių ugdymo grupių ugdytinių išleistuvių šventė „Atsisveikinimas su darželiu” – gegužės mėn.

Šeimos sveikatos ir sporto renginys – paskutinė gegužės mėn. savaitė

Respublikinis skaitovų renginys ,,Su tėčiu po skėčiu“, skirtas Tėvo dienai (su socialiniais partneriais)  pirma birželio mėn. savaitė

 

 

Pasiekimai 2023 metais

Padėka už idėjas įgyvendinant programos „Sveikatiada” 2022–2023 m. m. veiklas

Pažymėjimas už įvykdytą tarptautinę emocinių ir elgesio problemų prevencijos programą „Zipio draugai”

Padėka už dalyvavimą nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023”

Padėka pavaduotojai ugdymui už projekto pristatymą nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje „Projektų mugė 2023”

 

 

Pasiekimai 2022 metais

Padėka už dalyvavimą masinio futbolo asociacijos edukaciniame projekte „Futboliukas”, 2021-2022 m. sezonas

Padėka už dalyvavimą respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022”