Tradiciniai įstaigos renginiai:

Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1 d.

Mokytojo diena ir auklėtojų padėjėjų padėkos diena – spalio 5 d.

Rudens vakarojimai – lapkričio mėn.

Darželio gimtadienio šventė – kovo mėn.

Priešmokyklinių grupių ugdytinių išleistuvių šventė “Atsisveikinimas su darželiu” – gegužės mėn.

Šeimos sveikatos ir sporto renginys – paskutinė gegužės mėn. savaitė

Respublikinis skaitovų renginys (ar su socialiniais partneriais) ,,Su tėčiu po skėčiu“, skirtas Tėvo dienai – pirma birželio mėn. savaitė

 

Pasiekimai 2021 metais

Pažyma už dalyvavimą pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo eTwinning projekte “Švęskime Lietuvą”, 2021 m. sausis

Pažyma už dalyvavimą eTwinning projekte “Lietuvai 103 maži žingsneliai”, 2021 m. vasaris

Kūno kultūros mokytojai Monikai N. suteiktas kokybės ženklelis už eTwinning projekto “Lietuvai 103 maži žingsneliai” įgyvendinimą: kokybės ženklelis, 2021 m. vasaris

Padėka už dalyvavimą “Sveikatiados” konkurse “Šokio virusas”, 2021 m. balandis

Mokinio kokybės ženklelis “Bitučių” grupei už dalyvavimą eTwinning projekte “Globokime paukštelius”, 2021 m. balandis

     

Kūno kultūros mokytojai Monikai N. suteiktas kokybės ženklelis už pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo eTwinning projekto “Švęskime Lietuvą” įgyvendinimą. Jis pažymi, kad projektas pasiekė nacionalinį ir Europos standartą: kokybės ženklelis, 2021 m. balandis

Mokytojai Daliai J. suteiktas kokybės ženklelis už pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo eTwinning projekto “Švęskime Lietuvą” įgyvendinimą. Jis pažymi, kad projektas pasiekė nacionalinį ir Europos standartą: kokybės ženklelis, 2021 m. balandis 

Mokinio kokybės ženklelis “Bitučių” grupei už dalyvavimą eTwinning projekte “Švęskime Lietuvą”, 2021 m. balandis

Diplomas už dalyvavimą respublikiniame projekte “Lietuvos mažųjų žaidynės 2021”, 2021 m. balandis