Tradiciniai įstaigos renginiai:

Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1 d.

Mokytojų diena ir auklėtojų padėjėjų padėkos diena – spalio 5 d.

Rudens vakarojimai – lapkričio mėn.

Darželio gimtadienio šventė – kovo mėn.

Priešmokyklinių grupių ugdytinių išleistuvių šventė “Atsisveikinimas su darželiu” – gegužės mėn.

Šeimos sveikatos ir sporto renginys – paskutinė gegužės mėn. savaitė

Respublikinis skaitovų renginys (ir su socialiniais partneriais) ,,Su tėčiu po skėčiu“, skirtas Tėvo dienai – pirma birželio mėn. savaitė

 

Pasiekimai 2022 metais