Menu Close

Parama

Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis” yra paramos gavėjas, todėl pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali tapti Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis” rėmėju.

Nuo 2022 m. sausio 1 d.  mokesčių administratorius priima ir nagrinėja tik elektroniniu būdu per EDS pateiktus prašymus.

Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per EDS gali pateikti ne tik savarankiškai, bet ir nuvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės VMI darbuotojai. 

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje:

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx 

Rekvizitai 1,2 % paramai:

Paramos gavėjo identifikacinis kodas: 190426118
Paramos gavėjo pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis”
Buveinė: Taikos pr. 53, LT-91152 Klaipėda
Paramos gavėjo sąskaita: LT07 4010 0423 0006 6196 Luminor bankas

Įstaigoje sudaryta Labdaros ir paramos skirstymo komisija, kuri kartu su administracija sprendžia, kaip panaudoti lėšas atsižvelgiant į įstaigos prioritetus, veiklos sritis, metinį ir strateginį veiklos planus.

 

PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA UŽ 2023 METUS

2023 metais iš paramos lėšų buvo įrengtas darbuotojams pasitarimų ir poilsio kambarys su baldais ir technika – 2309,90 Eur. Šioje patalpoje vyksta pasitarimai, posėdžiai su darbuotojais, tėvais, taip pat darbuotojai turi galimybę pasišildyti savo atsineštą maistą ir papietauti vietoje.

2023 metais Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė darbuotojų ir tėvų paramos 1 845,73 Eur. Sutaupytų paramos lėšų likutis 2024 m. sausio 1 d. – 3 816,76 Eur.

Labdaros ir paramos skirstymo komisija parengė sąmatą 2024 metams, kurioje gautą paramą planuojama panaudoti lopšelio-darželio mokymo ir laisvalaikio erdvių modernizavimui bei lauko šiuolaikiškų erdvių kūrimui.

Dėkojame visiems darbuotojams, tėveliams, vaikų seneliams, rėmėjams, kurie 2023 metais pervedė 1,2 % mūsų įstaigai. Jūsų geranoriškumo ir lojalumo dėka galime papildyti įstaigos erdves naujomis priemonėmis bei tobulinti ugdymo kokybę.

 Kviečiame visus prisidėti prie įstaigos aplinkos turtinimo, vaikų ugdymo sąlygų gerinimo ir šiais metais. Primename, kad E. prašymus galite pildyti ir pateikti iki 2024 m. gegužės 1 d.

 

Pagarbiai

Birutė Šakalinienė, direktorė