Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 

Lopšelio-darželio „Klevelis” korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programa 

Ataskaita „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 metais”

Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio veikas

Atmintinė susidūrus su korupcija