Klaipėdos m. savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksnių planas 

Klaipėdos m. savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės (priedas)

Ataskaita „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 metais”

Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio veikas

Atmintinė susidūrus su korupcija