Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 

Ataskaita “Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2020 metais”

Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio veikas

Atmintinė susidūrus su korupcija