KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

ATASKAITA “DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS”

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS

ATMINTINĖ SUSIDŪRUS SU KORUPCIJA