Menu Close

Darbuotojai

Įstaigoje dirba 57 darbuotojai: iš jų 29 pedagogai ir 28 – kiti darbuotojai.

Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo Lopšelio-darželio „Klevelis” profesinės organizacijos narių – 25.

Pedagogų kvalifikacinė kategorija: 14 vyr. auklėtojų ir 7 auklėtojai metodininkai.

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Eil. Nr. Pedagogo vardas ir pavardė Pareigos Kontaktai

(darbinio telefono Nr. ir

el. pašto adresas)

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei
       1.              Birutė Šakalinienė Direktorė (+370 46) 49 49 62

direktore@ldklevelis.lt

Įstaigos veiklos (ugdymo, ūkinės, finansinės) planavimas, organizavimas, kontrolė. Būtina vadybinė kategorija
       2.              Rūta Arnašienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (+370 46) 39 23 36 

ruta.arnasiene@ldklevelis.lt

Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, metodinė pagalba.  Būtina vadybinė kategorija
       3.              Jolanta Pabarčienė Logopedė (+370 46) 38 35 70

jolanta.pabarciene@ldklevelis.lt

Būtinas aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
       4.              Birutė Ropienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) +370 629 30063

birute.ropiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
       5.              Virginija Veizbonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) +370 629 30063

virginija.veizboniene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
       6.              Asta Stankaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) +370 603 09077

asta.stankaitiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
       7.              Zita Žemgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) +370 603 09077

zita.zemguliene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
       8.              Gintarė Griciūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) +370 674 02966

gintare.griciute@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
       9.              Vilma Murauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) +370 674 02966

vilma.murauskaite@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   10.              Dovilė Gečienė

(laikinai nedirba)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   11.              Diana Margelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 609 38924

diana.margeliene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   12.              Nijolė Paulauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 609 38924

nijole.paulauskiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   13.              Laima Pabedinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 649 33140

laima.pabedinskiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   14.              Vida Barodicė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 649 33140

vida.mikalauskiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   15.                Ikimokyklinio ugdymo mokytoja   Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   16.              Laimutė Butrimienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 695 76864

laimute.butrimiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   17.              Margarita Izabelė Monkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 676 15847

margarita.monkeviciene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   18.              Sandra Vasiliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 676 15847

sandra.vasiliauskiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   19.              Nijolė Venckūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 661 51783

nijole.venckuniene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   20.              Ramunė Valančienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 661 51783

ramune.valanciene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   21.              Giedrė Pašakinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 625 39887

giedre.pasakinskiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   22.              Inesa Izotova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 625 39887

inesa.izotova@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   23.              Vaida Sandovienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja +370 645 77026

vaida.sandoviene@ldklevelis.lt

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   24.              Laura Siminavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja +370 645 77026

laura.siminaviciene@ldklevelis.lt

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   25.              Eglė Mineikienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja +370 670 66959

egle.mineikiene@ldklevelis.lt

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   26.              Vijoleta Kabanova Priešmokyklinio ugdymo mokytoja +370 670 66959

vijoleta.kabanova@ldklevelis.lt

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   27.              Rita Macijauskienė Meninio ugdymo mokytoja (+370 46) 38 35 70

rita.macijauskiene@ldklevelis.lt

Muzikos lavinimas. Būtinas pedagoginis muzikos išsilavinimas
   28.              Alma Intienė Neformaliojo ugdymo mokytoja (+370 46) 38 35 70

alma.intiene@ldklevelis.lt

STEAM metodika: pažinimas, tyrinėjimas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   29.              Dijana Lukoševičienė Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja (+370 46) 38 35 70

dijana.lukoseviciene@ldklevelis.lt

Ugdyti vaikų kūrybinę vaizduotę, eksperimentuoti, išbandyti įvairias dailės technikas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas (dailės studija)
   30.              Monika Ignatavičienė Neformaliojo ugdymo (fizinio) mokytoja (+370 46) 38 35 70

monika.ignataviciene@ldklevelis.lt

Skatinti vaikus aktyviai ir saugiai judėti, sportuoti ir žaisti. Būtinas pedagoginis kūno kultūros išsilavinimas

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI: ADMINISTRACIJA IR APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. Darbuotojo vardas ir pavardė Pareigos Kontaktai

(darbinio telefono Nr. ir

el. pašto adresas)

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei
          1.           Jūratė Baužienė Direktoriaus pavaduotoja (+370 46) 39 23 35

jurate.bauziene@ldklevelis.lt

Ūkinė veikla; viešieji pirkimai. Būtinas aukštesnysis/ aukštasis išsilavinimas
          2.           Daiva Domantienė Raštinės administratorė (+370 46) 38 35 70

daiva.domantiene@ldklevelis.lt

Bendravimas su interesantais, dokumentacija, archyvas. Būtinas aukštesnysis išsilavinimas
          3.           Vilma Košaitienė Specialistė (+370 46) 38 35 70

vilma.kosaitiene@ldklevelis.lt

Finansų planavimas ir finansinių dokumentų tvarkymas. Būtinas aukštesnysis išsilavinimas
          4.           Ingrida Kalnynienė Mokytojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

ingrida.kalnyniene@ldklevelis.lt

Darbas su konkrečiu vaiku, turinčiu spec. ugdymosi poreikių
          5.             Mokytojo padėjėja   Darbas su konkrečiu vaiku, turinčiu spec. ugdymosi poreikių
6. Greta Stonkienė Mokytojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

greta.stonkiene@ldklevelis.lt

Darbas su konkrečiu vaiku, turinčiu spec. ugdymosi poreikių
7.  Aušra Riepšienė Mokytojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

ausra.riepsiene@ldklevelis.lt

Darbas su konkrečiu vaiku, turinčiu spec. ugdymosi poreikių
8. Jolanta Rupeikienė Mokytojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

jolanta.rupeikiene@ldklevelis.lt

Darbas su konkrečiu vaiku, turinčiu spec. ugdymosi poreikių
          9.           Iveta Makšimaitė Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

iveta.maksimaite@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
          10.           Jolanta Urbutytė Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

jolanta.urbutyte@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
          11.           Valentina Mikutienė Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

valentina.mikutiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
          12.           Daiva Zapereckienė Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

daiva.zapereckiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        13.          Veronika Kazlauskienė Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

veronika.kazlauskiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        14.          Rasa Laričeva Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

rasa.lariceva@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        15.          Edita Šiliauskytė Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

edita.siliauskyte@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        16.          Raimonda Rimkutė-Kėkštė Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        17.          Alma Grabienė Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

alma.grabiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        18.          Renata Barškaitienė Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

renata.barskaitiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        19.          Jolanta Vaičiūnienė Auklėtojo padėjėja (+370 46) 38 35 70

jolanta.vaiciuniene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        20.          Dalia Mikužienė Sandėlininkė (maisto) (+370 46) 38 35 70

dalia.mikuziene@ldklevelis.lt

Prekių užsakymas ir išdavimas, apskaita sandėlyje
        21.          Virginija Ramonienė Virėja (+370 46) 38 35 70

virginija.ramoniene@ldklevelis.lt

Maisto gamyba. Būtinas profesinis išsilavinimas
        22.          Vaida Gavrilovienė Virėja (+370 46) 38 35 70

vaida.gavriloviene@ldklevelis.lt

Maisto gamyba. Būtinas profesinis išsilavinimas
        23.          Šarūnė Rupšienė Virėja (+370 46) 38 35 70

sarune.rupsiene@ldklevelis.lt

Maisto gamyba. Būtinas profesinis išsilavinimas
        24.          Regina Palekienė Patalynės ir skalbinių  išdavėja;

pagalbinė darbininkė

(+370 46) 38 35 70

regina.palekiene@ldklevelis.lt

Minkšto inventoriaus priežiūra, švarios patalynės išdavimas;

kiti pagalbiniai darbai

        25.          Odeta Jankauskienė Valytoja; darbininkė (+370 46) 38 35 70

odeta.jankauskiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas bendrose patalpose; gėlynų ir kitų augalų priežiūra
        26.          Karolis Skirutis Darbininkas (+370 46) 38 35 70

karolis.skirutis@ldklevelis.lt

Elektros instaliacijos priežiūra,

kiti darbai

        27.          Petras Simutis Darbininkas (+370 46) 38 35 70

petras.simutis@ldklevelis.lt

Staliaus, santechniko, smulkaus remonto ir kiti darbai
        28.          Rimantas Baltrušaitis Kiemsargis; darbininkas (+370 46) 38 35 70

rimantas.baltrusaitis@ldklevelis.lt

Teritorijos tvarkymas ir priežiūra; kiti darbai
        29.          Veronika Jonušienė Kiemsargė (+370 46) 38 35 70

veronika.jonusiene@ldklevelis.lt

Teritorijos tvarkymas ir priežiūra