Dėl dienos maisto produktų kainų nustatymo ugdytiniams ir darbuotojams – direktoriaus 2022-08-29 įsakymas Nr. V-43

Dėl dienos maisto produktų kainų nustatymo ugdytiniams, kuriems maistas gaminamas pagal atskirą valgiaraštį, – direktoriaus 2022-09-01 įsakymas Nr. V18-54

Maitinimo organizavimo laikas nuo 2022-09-01

Lopšelio-darželio vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, su pakeitimais Nr. V-91, 2021   Atnaujinamas

Prašymo pavyzdys tėvams – atskiras valgiaraštis

Maitinimo organizavimas – dietisto informacija

Maisto sukeliamos alerginės reakcijos

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, LR SAM 2011-11-11 Nr. V-964 (redakcija nuo 2021-11-01)