Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas – direktoriaus 2022-08-31 įsakymas Nr. V-45

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3 variantas) 1–3 m. ir 4–7 m. ugdytiniams

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3 variantas) priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams – su užkandžiais

Dėl dienos maisto produktų kainų nustatymo ugdytiniams ir darbuotojams – direktoriaus 2022-08-29 įsakymas Nr. V-43

Dėl dienos maisto produktų kainų nustatymo ugdytiniams, kuriems maistas gaminamas pagal atskirą valgiaraštį, – direktoriaus 2022-09-01 įsakymas Nr. V18-54

Maitinimo organizavimo laikas nuo 2022-09-01

Prašymo pavyzdys tėvams – atskiras valgiaraštis

Maitinimo organizavimas – dietisto informacija

Maisto sukeliamos alerginės reakcijos

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, LR SAM 2011-11-11 Nr. V-964 (redakcija nuo 2021-11-01)