15 dienų III perspektyvinis valgiaraščio variantas 1-3 m. ir 4-7 m. amžiaus mokinių grupėms, nuo 2020-10-01

Dėl dienos maisto produktų kainų nustatymo ugdytiniams ir darbuotojams – direktoriaus 2021-08-31 įsakymas Nr. V-92

Dėl dienos maisto produktų kainų nustatymo ugdytiniams, kuriems maistas gaminamas pagal atskirą valgiaraštį – direktoriaus 2021-09-01 įsakymas Nr. V18-81

Lopšelio-darželio vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, su pakeitimais Nr. V-91, 2021

Prašymo pavyzdys tėvams – atskiras valgiaraštis

Maitinimo organizavimo laikas

Maitinimo organizavimas – dietisto informacija

Maisto sukeliamos alerginės reakcijos, 2020 m.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, LR SAM 2011-11-11 Nr. V-964 (redakcija nuo 2021-11-01)