2023 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2023-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2023-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2023-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2023-12-31 (metinė)

2022 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2022-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2022-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2022-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2022-12-31 (metinė)

2021 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2021-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2021-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2021-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2021-12-31 (metinė)

2020 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2020-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2020-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2020-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2020-12-31 (metinė)