BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020-12-31 (METINĖ)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. III KETVR.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. II KETVR.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. I KETVR.