DĖL MOKYMO SUTARTIES NUTRAUKIMO BAIGUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

DĖL MOKYMO SUTARTIES NUTRAUKIMO

DĖL ATLYGINIMO PERMOKOS GRĄŽINIMO – Į ASMENINĘ SĄSKAITĄ

DĖL ATLYGINIMO PERMOKOS GRĄŽINIMO – Į DARŽELIO PARAMOS SĄSKAITĄ

DĖL MOKESČIO LENGVATOS TAIKYMO

DĖL DIENOS MAITINIMO SKAIČIAUS PASIRINKIMO

NELANKYMAS DĖL TĖVŲ ATOSTOGŲ

DĖL VAIKO PAĖMIMO KITAM ASMENIUI

DĖL NELANKYMO PATEISINIMO (LIGA) – LANKOMUMO TVARKOS 1 PRIEDAS

DĖL NELANKYMO PATEISINIMO (KITOS PRIEŽASTYS) – LANKOMUMO TVARKOS 2 PRIEDAS