Dėl  mokymo sutarties nutraukimo baigus priešmokyklinio ugdymo programą

Dėl mokymo sutarties nutraukimo

Dėl mokesčio permokos grąžinimo – į asmeninę sąskaitą

Dėl mokesčio permokos grąžinimo – į darželio paramos sąskaitą

Dėl mokesčio lengvatos taikymo

Dėl dienos maitinimo skaičiaus pasirinkimo

Dėl nelankymo tėvų kasmetinių atostogų metu

Dėl vaiko paėmimo kitam asmeniui

Dėl dienos miego_atsisakymas

Dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę

Nelankymo pateisinimas – dėl ligos, Lankomumo tvarkos aprašo 1 priedas

Nelankymo pateisinimas – kitos priežastys, Lankomumo tvarkos aprašo 2 priedas

Mokymo sutartis