Dėl mokymo sutarties nutraukimo baigus priešmokyklinio ugdymo programą

Dėl mokymo sutarties nutraukimo

Dėl atlyginimo permokos grąžinimo – į asmeninę sąskaitą

Dėl atlyginimo permokos grąžinimo – į darželio paramos sąskaitą

Dėl mokesčio lengvatos taikymo

Dėl dienos maitinimo skaičiaus pasirinkimo

Dėl nelankymo tėvų kasmetinių atostogų metu

Dėl vaiko paėmimo kitam asmeniui

Dėl priėmimo į priešmokyklinę ugdymo grupę

Dėl nelankymo pateisinimo (liga) –  Lankomumo tvarkos 1 priedas

Dėl nelankymo pateisinimo (kitos priežastys) – Lankomumo tvarkos 2 priedas

Dėl nelankymo pateisinimo priešmokyklinukams – karantino metu užtikrinti nuotolinį mokymą

Dėl nemokamo maitinimo karantino metu (maisto davinys priešmokyklinukams)