Menu Close

Socialiniai partneriai

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“                        

Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Aitvarėlis“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bangelė”

„Saulutės“ mokykla-darželis 

„Gilijos“ pradinė mokykla 

Sendvario progimnazija 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (KPŠKC)

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba (KPPT) 

Klaipėdos miesto vaiko teisių apsaugos skyrius 

Prano Domšaičio galerija 

Vaikų centras „Pelėdžiukas“

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK)

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

Vilniaus lopšelis-darželis „Delfinukas”

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis”

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis”

Kauno lopšelis-darželis „Žara”