Prašymas dėl…

Susitarimas dėl papildomo darbo (pavadavimai) 

Susitarimas dėl papildomo darbo (pavaduoti profesinės sąjungos narį)

Susitarimas dėl dubliavimosi valandų

Dėl dalyvavimo seminare/ konferencijoje/ mokymuose

Dėl kasmetinių atostogų 

Dėl nemokamų atostogų

Dėl nuotolinio darbo 

Profesinės sąjungos nariams – dėl laisvų dienų sveikatai gerinti suteikimo

Sutikimas

Paaiškinimas

Pasiaiškinimas

Pranešimas

Dėl priėmimo į darbą