Prašymas dėl…

Susitarimas dėl pavadavimo ir dubliavimosi valandų

Susitarimas dėl papildomo darbo (pavaduoti profesinės sąjungos narį)

Dėl dalyvavimo seminare/ konferencijoje/ mokymuose

Dėl kasmetinių atostogų 

Dėl nemokamų atostogų

Dėl nuotolinio darbo 

Profesinės sąjungos nariams – dėl 2 d. d. papildomų atostogų

Profesinės sąjungos nariams – dėl laisvų dienų sveikatai gerinti

Sutikimas

Paaiškinimas

Pasiaiškinimas

Pranešimas

Dėl priėmimo į darbą