Prašymas dėl…

Susitarimai dėl papildomo darbo (pavadavimų) pas dir. pavaduotoją ugdymui arba raštinėje

Dėl dalyvavimo seminare/ konferencijoje/ mokymuose

Dėl papildomos poilsio dienos

Dėl kasmetinių atostogų

Dėl nemokamų atostogų

Dėl nuotolinio darbo 

LŠDPS nariams – dėl sveikatai gerinti dienų 

LŠDPS nariams – atostogos saviugdai

LŠDPS nariams – dėl papildomų kasmetinių atostogų

Sutikimas

Paaiškinimas

Pasiaiškinimas

Pranešimas

Dėl priėmimo į darbą