Prašymas dėl…

Susitarimas dėl pavadavimo ir dubliavimosi valandų

Susitarimas dėl pavadavimo už profesinės sąjungos narį

Dėl dalyvavimo seminare/ konferencijoje/ mokymuose

Dėl kasmetinių atostogų 

Dėl nemokamų atostogų

Dėl nuotolinio darbo 

LŠDPS nariams – dėl sveikatai gerinti dienų

LŠDPS nariams – dėl atostogų saviugdai

LŠDPS nariams – dėl papildomų kasmetinių atostogų

Sutikimas

Paaiškinimas

Pasiaiškinimas

Pranešimas

Dėl priėmimo į darbą