Prašymas dėl…

Susitarimas dėl papildomo darbo – pavadavimas ir dubliavimosi val. 

Susitarimas dėl pavadavimo už profesinės sąjungos narį

Dėl dalyvavimo seminare/ konferencijoje/ mokymuose

Dėl papildomos poilsio dienos

Dėl kasmetinių atostogų

Dėl nemokamų atostogų

Dėl nuotolinio darbo 

LŠDPS nariams – dėl sveikatai gerinti dienų 

LŠDPS nariams – atostogos saviugdai

LŠDPS nariams – dėl papildomų kasmetinių atostogų

Sutikimas

Paaiškinimas

Pasiaiškinimas

Pranešimas

Dėl priėmimo į darbą