PRAŠYMAS DĖL …

PAAIŠKINIMAS

PASIAIŠKINIMAS

SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMO DARBO (PAVADAVIMAI)

PRAŠYMAS DĖL DALYVAVIMO SEMINARE/ KONFERENCIJOJE/ MOKYMUOSE

PRAŠYMAS DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

DĖL NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ

DĖL NUOTOLINIO DARBO

SUTIKIMAS

PRANEŠIMAS

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ