Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija apie socialinę paramą mokiniams 2022–2023 m. m.

Teisės aktai dėl socialinės paramos mokiniams:

LR socialinės paramos mokiniams įstatymas (aktuali redakcija nuo 2021-07-01)

Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2021-07-01) – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-90, 2019-04-12