Rekomendacijos dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos metu, LR SADM ir ŠMSM

Dėl nemokamo maitinimo organizavimo karantino laikotarpiu, Klaipėdos m. savivaldybės AD įsakymas Nr. AD1-425, 2020-03-31 (Nr. AD1-407 pakeitimas)

Dėl nemokamo maitinimo organizavimo karantino laikotarpiu, Klaipėdos m. savivaldybės AD įsakymas Nr. AD1-407, 2020-03-26

Teisės aktai dėl socialinės paramos mokiniams:

LR socialinės paramos mokiniams įstatymas (aktuali redakcija nuo 2021-07-01)

Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2021-07-01) – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-90, 2019-04-12