Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos metu – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus raštas, 2021-11

Teisės aktai dėl socialinės paramos mokiniams:

LR socialinės paramos mokiniams įstatymas (aktuali redakcija nuo 2021-07-01)

Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2021-07-01) – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-90, 2019-04-12