LR SADM ir ŠMSM rekomendacijos dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos metu

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU, NR. AD1-425 (NR. AD1-407 PAKEITIMAS)