Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-172, 2021-07-22

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-352, 2015-12-22 (su pakeitimais)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai švietimo įstaigose –  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-07-30 sprendimas Nr. T2-197

LR darbo kodekso 47 ir 49 str. pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2821, 2020-03-17

LR darbo kodekso 47 str. pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2832, 2020-03-31