DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS NUO 2021-01-01

TARYBOS SPRENDIMAS “DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO”, NR. T2-143, 2016-05-26 SU PAKEITIMIAS 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMAS NR. T2-352 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

SPRENDIMO NR. T2-352 REDAKCIJA  – 2016-07-28 NR. T2-212     parsisiųsti Adobe.PDF formatu

TARYBOS SPRENDIMAS “DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO”, NR. T2-197, 2020-07-30

LR DARBO KODEKSO 47 IR 49 STR. PAKEITIMO ĮSTATYMAS, 2020-03-17 NR. XIII-2821

LR DARBO KODEKSO 47 STR. PAKEITIMO ĮSTATYMAS, 2020-03-31 NR. XIII-2832