Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugd. programas, nustatymo tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-172, 2021-07-22:

priedas “Atlyginimo dydis” nuo 2022-09-01 – patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-176, 2022-07-21

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-300, 2021-12-22

LR švietimo įstatymas – AR nuo 2022-09-01 iki 2022-11-30

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas, AR nuo 2023-01-01