LR DARBO KODEKSO 47 IR 49 STR. PAKEITIMO ĮSTATYMAS, 2020-03-17 NR. XIII-2821

LR DARBO KODEKSO 47 STR. PAKEITIMO ĮSTATYMAS, 2020-03-31 NR. XIII-2832

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMAS NR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO”

3) SPRENDIMO NR. T2-143 PAKEITIMAS NR. T2-376, 2019-12-19

2) SPRENDIMO NR. T2-143 REDAKCIJA – 2018-12-20 NR. T2-269     parsisiųsti Adobe.PDF formatu

1) SPRENDIMO NR. T2-143 REDAKCIJA – 2016-11-24 NR. T2-282      parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMAS NR. T2-352 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

SPRENDIMO NR. T2-352 REDAKCIJA  – 2016-07-28 NR. T2-212     parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS NR. T2-298 DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO    parsisiųsti RAR formatu