Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-172, 2021-07-22

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-300, 2021-12-22

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai švietimo įstaigose –  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-07-30 sprendimas Nr. T2-197

LR darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas Nr. XIII-198 (redakcija nuo 2022-01-01)

LR darbo kodekso 47 ir 49 str. pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2821, 2020-03-17

LR darbo kodekso 47 str. pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2832, 2020-03-31