Atlyginimo už maitinimo paslaugą tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T2-143 (su pakeitimais)

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T2-352 (2016 m. redakcija)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai švietimo įstaigose –  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-07-30 sprendimas Nr. T2-197

LR darbo kodekso 47 ir 49 str. pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2821, 2020-03-17

LR darbo kodekso 47 str. pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2832, 2020-03-31