Informuojame, kad vaikų skyrimas per sistemą vyksta nuo gegužės 18 d. iki 31 d. Kai įstaiga gaus informaciją apie vaikų priskyrimą, tėvams el. paštu išsiųsime žinutes apie dokumentų pildymą ir pristatymą (dokumentai: prašymas dėl priėmimo ir vaiko gimimo liudijimo/ įrašo kopija).

Mokymo sutartys ir jos priedai bus pasirašomi rugpjūčio mėn. paskutinę savaitę, t. y. rugpjūčio 23–31 dienomis. Iki šios datos turite susitvarkyti vaiko sveikatos pažymas (kreiptis pas šeimos gydytoją, kad norite lankyti darželį). Dėl sutarčių pildymo ir pateikimo informuosime papildomai rugpjūčio mėn. pradžioje (įstaigos internetinėje svetainėje ir el. paštu).