Lapkričio 16 d., 13.30 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis. Diskusija ,,Emocinė vaiko sveikata lopšelyje“. Probleminių šeimų identifikavimas ir veiksmų plano numatymas. 2021 metų veiklos plano gairių numatymas

Lapkričio 17 d., 13.30 val. – Įstaigos tarybos posėdis. 2021 metų įstaigos veiklos plano projektas. Įstaigos tarybos veiklos plano 2021 metams aptarimas

Lapkričio 18 d., 10.00 val. – ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas

Lapkričio 18 d., 17.00 val. – Tėvų tarybos posėdis. Palankios ir saugios aplinkos kūrimas įstaigoje. Tėvų įtraukimo į ugdymo procesą galimybės

Lapkričio 23 d., 13.30 val. – Metodinės tarybos posėdis. Mokytojų kvalifikacijos kryptingumas ir sklaida

Lapkričio 28 d., 11.00 val. – direkcinis pasitarimas. Fizinei ir emocinei vaikų sveikatai palankių ir saugių sąlygų kūrimas