Lapkričio 12 d., 13.00 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis. Pedagogų, tėvų konsultavimo aktualiais specialiojo ugdymo klausimais, socialinės pagalbos bei vaiko teisių pažeidimo įvykių vertinimas. 2020 metų veiklos plano gairių numatymas

Lapkričio 14 d., 17.00 val. – Tėvų tarybos posėdis. Inovatyvių ugdymo metodų ir IKT taikymas ugdymo procese. 2020 metų veiklos plano gairės

Lapkričio 20 d., 10.00 val. – Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas

Lapkričio 20 d., 13.00 val. – Įstaigos tarybos posėdis. Bendruomenės narių motyvavimas pokyčiams ir inovacijoms. 2020 metų veiklos plano projektas, perspektyvinė mokytojų atestacijos programa, Įstaigos tarybos plano aptarimas

Lapkričio 25 d., 13.00 val. – Mokytojų metodinės tarybos posėdis. Mokytojų kvalifikacijos kryptingumas ir sklaida. Skaidrių pranešimas – projekto ,,Seku aš, seki tu, sekam pasakas kartu“ pristatymas