Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas, specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

1

Birutė Šakalinienė

Direktorė

Aukštasis universitetinis, edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė;

II vadybinė

Vadovavimas. Būtinas aukštasis išsilavinimas

2

Rūta Arnašienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis universitetinis, edukologijos magistras

Vyr. auklėtoja;

III vadybinė

Ugdomosios veiklos organizavimas, ugdymo įstaigos strategijos įgyvendinimas. Būtinas aukštasis išsilavinimas

3

Jolanta Pabarčienė Logopedė

Aukštasis, specialioji pedagogika ir logopedija

Vyr. logopedė

Specialiojo pedagogo pagalba. Būtinas aukštasis išsilavinimas

4

Birutė Ropienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

5

Virginija Veizbonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis koleginis, auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

6

Agnė Jaraminienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas.  Būtinas pedagoginis išsilavinimas

7

Asta Stankaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis koleginis,  socialinė pedagogika Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

8

Vijoleta Kabanova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

9

Giedrė Pašakinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

10

Nijolė Venckūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

11

Zita Žemgulienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

12

Margarita Izabelė Monkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

13

Diana Margelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

14

Inesa Izotova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

15

Dovilė Gečienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

16

Živilė Žibkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

17 Sandra Vasiliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, vaikystės pedagogika Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
18 Ramunė Valančienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo pedagogika Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
19 Laima Simonavičienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, vaikystės pedagogika Vyr. auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
20 Diana Grūdienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, vaikystės pedagogika Vyr. auklėtoja Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
21 Dalia Jonaitienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
22 Eglė Mineikienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas 
23 Alma Intienė

 

Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja Sveikos gyvensenos ugdymas
24 Dijana Lukoševičienė Neformaliojo (dailės) ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, vaikystės pedagogika Vyr. auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
25 Rita Macijauskienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis, pedagogas Vyr. muzikos mokytoja Muzikinis ugdymas. Būtinas muzikinis išsilavinimas