Įstaigoje dirba 56 darbuotojai: iš jų 30 pedagogų ir 26 – ne pedagogai. Yra 19 Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo Lopšelio-darželio “Klevelis” profesinės organizacijos narių.

Pedagogų kvalifikacinė kategorija: 16 vyr. auklėtojų ir 9 auklėtojai metodininkai.

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS  IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Eil. Nr. Pedagogo vardas ir pavardė Pareigos Kontaktai

(darbinio telefono Nr. ir

el. pašto adresas)

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei
       1.              Birutė Šakalinienė Direktorė (8 46) 49 49 62

direktore@ldklevelis.lt

Įstaigos veiklos (ugdymo, ūkinės, finansinės) planavimas, organizavimas, kontrolė. Būtina vadybinė kategorija
       2.              Rūta Arnašienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 46) 39 23 36 

ruta.arnasiene@ldklevelis.lt

Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, metodinė pagalba.  Būtina vadybinė kategorija
       3.              Jolanta Pabarčienė Logopedė (8 46) 38 35 70

jolanta.pabarciene@ldklevelis.lt

Būtinas aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
       4.              Birutė Ropienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) 8 661 99629

birute.ropiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
       5.              Virginija Veizbonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) 8 661 99629

virginija.veizboniene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
       6.              Asta Stankaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) 8 602 81390

asta.stankaitiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
       7.              Zita Žemgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) 8 602 81390

zita.zemguliene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
       8.              Agnė Jaraminienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) 8 605 58978

agne.jaraminiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
       9.              Gabija Zajančauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) 8 605 58978

gabija.zajancauskaite@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   10.              Dovilė Gečienė

(laikinai nedirba)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ankstyvojo amžiaus) Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   11.              Diana Margelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 670 66959

diana.margeliene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   12.              Greta Gaižauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 670 66959

greta.gaizauskaite@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   13.              Laima Pabedinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 649 33140

laima.pabedinskiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   14.              Vida Mikalauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 649 33140

vida.mikalauskiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   15.              Živilė Žibkuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 695 76864

zivile.zibkuviene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   16.              Nomeda Jurkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 695 76864

nomeda.jurkeviciene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   17.              Margarita Izabelė Monkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 676 15847

margarita.monkeviciene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   18.              Sandra Vasiliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 676 15847

sandra.vasiliauskiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   19.              Nijolė Venckūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 677 92533

nijole.venckuniene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   20.              Ramunė Valančienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 677 92533

ramune.valanciene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   21.              Giedrė Pašakinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 625 39887

giedre.pasakinskiene@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   22.              Inesa Izotova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 625 39887

inesa.izotova@ldklevelis.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   23.              Diana Grūdienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 8 622 84736

diana.grudiene@ldklevelis.lt

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   24.              Vaida Sandovienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 8 622 84736

vaida.sandoviene@ldklevelis.lt

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   25.              Eglė Mineikienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 8 609 54512

egle.mineikiene@ldklevelis.lt

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   26.              Vijoleta Kabanova Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 8 609 54512

vijoleta.kabanova@ldklevelis.lt

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   27.              Rita Macijauskienė Meninio ugdymo mokytoja (8 46) 38 35 70

rita.macijauskiene@ldklevelis.lt

Muzikos lavinimas. Būtinas pedagoginis muzikos išsilavinimas
   28.              Alma Intienė Neformaliojo ugdymo mokytoja (8 46) 38 35 70

alma.intiene@ldklevelis.lt

STEAM metodika: pažinimas, tyrinėjimas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
   29.              Dijana Lukoševičienė Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja (8 46) 38 35 70

dijana.lukoseviciene@ldklevelis.lt

Ugdyti vaikų kūrybinę vaizduotę, eksperimentuoti, išbandyti įvairias dailės technikas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas (dailės studija)
   30.              Monika Ignatavičienė Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja (8 46) 38 35 70

monika.ignataviciene@ldklevelis.lt

Skatinti vaikus aktyviai ir saugiai judėti, sportuoti ir žaisti. Būtinas pedagoginis kūno kultūros išsilavinimas

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI: ADMINISTRACIJA IR APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. Darbuotojo vardas ir pavardė Pareigos Kontaktai

(darbinio telefono Nr. ir

el. pašto adresas)

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei
          1.           Jūratė Baužienė Direktoriaus pavaduotoja (8 46) 39 23 35

jurate.bauziene@ldklevelis.lt

Ūkinė veikla; viešieji pirkimai. Būtinas aukštesnysis/ aukštasis išsilavinimas
          2.           Daiva Domantienė Raštinės administratorė (8 46) 38 35 70

daiva.domantiene@ldklevelis.lt

Bendravimas su interesantais, dokumentacija, archyvas. Būtinas aukštesnysis išsilavinimas
          3.           Vilma Košaitienė Specialistė (8 46) 38 35 70

vilma.kosaitiene@ldklevelis.lt

Finansų planavimas ir finansinių dokumentų tvarkymas. Būtinas aukštesnysis išsilavinimas
          4.           Ingrida Kalnynienė Mokytojo padėjėja (8 46) 38 35 70

ingrida.kalnyniene@ldklevelis.lt

Darbas su konkrečiu vaiku, turinčiu spec. ugdymosi poreikių
          5.           Reda Bartkevičienė Mokytojo padėjėja (8 46) 38 35 70

reda.bartkeviciene@ldklevelis.lt

Darbas su konkrečiu vaiku, turinčiu spec. ugdymosi poreikių
          6.           Iveta Makšimaitė Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

iveta.maksimaite@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
          7.           Jolanta Urbutytė Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

jolanta.urbutyte@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
          8.           Valentina Mikutienė Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

valentina.mikutiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
          9.           Jolanta Rupeikienė Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

jolanta.rupeikiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        10.          Veronika Kazlauskienė Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

veronika.kazlauskiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        11.          Rasa Laričeva Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

rasa.lariceva@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        12.          Edita Šiliauskytė Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

edita.siliauskyte@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        13.          Vida Stašaitienė Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

vida.stasaitiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        14.          Alma Grabienė Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

alma.grabiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        15.          Renata Barškaitienė Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

renata.barskaitiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        16.          Jolanta Vaičiūnienė Auklėtojo padėjėja (8 46) 38 35 70

jolanta.vaiciuniene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, pagalba pedagogui ugdymo procese. Būtinas vidurinis išsilavinimas
        17.          Dalia Mikužienė Sandėlininkė (maisto) (8 46) 38 35 70

dalia.mikuziene@ldklevelis.lt

Prekių užsakymas ir išdavimas, apskaita sandėlyje
        18.          Virginija Ramonienė Virėja (8 46) 38 35 70

virginija.ramoniene@ldklevelis.lt

Maisto gamyba. Būtinas profesinis išsilavinimas
        19.          Diana Charčenko Virėja (8 46) 38 35 70

diana.charcenko@ldklevelis.lt

Maisto gamyba. Būtinas profesinis išsilavinimas
        20.          Vaida Gavrilovienė Virėja (8 46) 38 35 70

vaida.gavriloviene@ldklevelis.lt

Maisto gamyba. Būtinas profesinis išsilavinimas
        21.          Regina Palekienė Patalynės ir skalbinių  išdavėja;

pagalbinė darbininkė

(8 46) 38 35 70

regina.palekiene@ldklevelis.lt

Minkšto inventoriaus priežiūra, švarios patalynės išdavimas; kiti pagalbiniai darbai
        22.          Odeta Jankauskienė Valytoja; darbininkė (8 46) 38 35 70

odeta.jankauskiene@ldklevelis.lt

Švaros ir tvarkos palaikymas bendrose patalpose; gėlynų ir kitų augalų priežiūra
        23.          Karolis Skirutis Darbininkas (8 46) 38 35 70

karolis.skirutis@ldklevelis.lt

Elektros instaliacijos priežiūra, kiti darbai
        24.          Romas Simutis Darbininkas (8 46) 38 35 70

romas.simutis@ldklevelis.lt

Staliaus, santechniko, smulkaus remonto ir kiti darbai
        25.          Rimantas Baltrušaitis Kiemsargis; darbininkas (8 46) 38 35 70

rimantas.baltrusaitis@ldklevelis.lt

Teritorijos tvarkymas ir priežiūra; kiti darbai
        26.          Viktor Bakšejev Kiemsargis (8 46) 38 35 70

viktor.baksejev@ldklevelis.lt

Teritorijos tvarkymas ir priežiūra