Įstaigos darbuotojai 

Įstaigoje yra 19 Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo Lopšelio-darželio “Klevelis” profesinės organizacijos narių.