Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas, specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

1.

Birutė Šakalinienė

Direktorė

Aukštasis universitetinis, edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė; II vadybinė

Vadovavimas. Būtinas aukštasis išsilavinimas

2.

Rūta Arnašienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis universitetinis, edukologijos magistras

Vyr. auklėtoja; III vadybinė

Ugdomosios veiklos organizavimas, ugdymo įstaigos strategijos įgyvendinimas. Būtinas aukštasis išsilavinimas

3.

Rita Macijauskienė

Meninio ugdymo mokytoja

Aukštasis, pedagogas

Vyr. muzikos mokytoja

Muzikinis ugdymas. Būtinas muzikinis išsilavinimas

4.

Agnė Jaraminienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas.  Būtinas pedagoginis išsilavinimas

5.

Birutė Diržininkienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

6.

Vijoleta Kabanova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

7.

Birutė Ropienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

8.

Nijolė Venckūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

9.

Eglė Mineikienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas 

10.

Asta Stankaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis,  socialinė pedagogika

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

11.

Zita Žemgulienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

12.

Laima Simonavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, vaikystės pedagogika

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

13.

Margarita Izabelė Monkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

14.

Dalia Jonaitienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

15.

Diana Grūdienė

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, vaikystės pedagogika

Vyr. auklėtoja

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

16.

Giedrė Pašakinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

17.

Diana Margelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

18.

Jolanta Pabarčienė

Logopedė

Aukštasis, specialioji pedagogika ir logopedija

Vyr. logopedė

Logopedija. Būtinas aukštasis išsilavinimas

19.

Alma Intienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja 

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Sveikos gyvensenos ugdymas

20.

Virginija Veizbonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis, auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas 

21.

Dijana Lukoševičienė

Neformaliojo (dailės) ugdymo mokytoja

Aukštasis, vaikystės pedagogika

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

22.

Inesa Izotova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

23.

Dovilė Gečienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

24.

Živilė Žibkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vidurinis (nebaigtas aukštasis)

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas 

25. Sandra Vasiliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, vaikystės pedagogika Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas
26. Ramunė Valančienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vidurinis (nebaigtas aukštasis) Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas