Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

1.

Jūratė Baužienė

Direktoriaus pavaduotoja

Ūkinė veikla,

viešieji pirkimai

2.

Vilma Košaitienė

Specialistė

Finansų planavimas ir finansinių dokumentų tvarkymas

3.

Daiva Domantienė

Raštinės administratorė

Dokumentacija, archyvas

       
       
       

4.

Virginija Ramonienė

Virėja

Maisto gamyba. 

Būtinas profesinis išsilavinimas

5.

Danguolė Reliugienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

6.

Veronika Kazlauskienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

7.

Jolanta Rupeikienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

8.

Raisa Grušina

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

9.

Jolanta Vaičiūnienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

10.

Lina Derkintienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

11.

Genovaitė Šišova

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

12.

Iveta Makšimaitė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

13.

Jolanta Urbutytė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

14.

Vitalija Šedienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

15.  Valentina Mikutienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
16. Vida Stašaitienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
17. Raimunda Višomirskienė Auklėtojo padėjėja.

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

18.

Regina Palekienė

Patalynės ir skalbinių išdavėja; pagalbinė  darbininkė

Minkšto inventoriaus priežiūra, švarios patalynės išdavimas

19.

Odeta Jankauskienė

Valytoja; darbininkė

Švaros ir tvarkos palaikymas bendrose patalpose

20.

Karolis Skirutis

Elektrikas

Įvairūs darbai