Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

1

Jūratė Baužienė

Direktoriaus pavaduotoja

Ūkinė veikla,

viešieji pirkimai

2

Vilma Košaitienė

Specialistė

Finansų planavimas ir finansinių dokumentų tvarkymas

3

Daiva Domantienė

Raštinės administratorė

Dokumentacija, archyvas

4

Veronika Kazlauskienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

5

Jolanta Rupeikienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

6

Raisa Grušina

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

7

Jolanta Vaičiūnienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

8

Lina Derkintienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

9

Genovaitė Šišova

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

10

Iveta Makšimaitė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

11

Jolanta Urbutytė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

12  Valentina Mikutienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
13 Vida Stašaitienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
14 Reda Bartkevičienė Auklėtojo padėjėja

 

 Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
15 Raimunda Višomirskienė Mokytojo padėjėja

 

 

Pagalba pedagogui ugdant vaiką su spec. ugdymosi poreikiais
16 Dalia Mikužienė Sandėlininkė Produktų užsakymas, jų išdavimas ir apskaita
17 Virginija Ramonienė Virėja

Maisto gamyba. 

Būtinas profesinis išsilavinimas

18 Agnė Švelnienė Virėja Maisto gamyba. Būtinas profesinis išsilavinimas

20

Regina Palekienė

Patalynės ir skalbinių išdavėja; pagalbinė  darbininkė

Minkšto inventoriaus priežiūra, švarios patalynės išdavimas

21

Odeta Jankauskienė

Valytoja; darbininkė

Švaros ir tvarkos palaikymas bendrose patalpose

22

Karolis Skirutis

Darbininkas

Įvairūs darbai

23

Vaclovas Navickas

Darbininkas

Įvairūs darbai

24

Vida Gerikienė

Kiemsargė

Aplinkos tvarkymas

25

Virginijus Gerikas

Kiemsargis

Aplinkos tvarkymas