Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

1.

Jūratė Baužienė

Direktoriaus pavaduotoja

Ūkinė veikla,

viešieji pirkimai

2.

Vilma Košaitienė

Specialistė

Finansų planavimas ir finansinių dokumentų tvarkymas

3.

Daiva Domantienė

Raštinės administratorė

Dokumentacija, archyvas

4.

Daiva Varnelienė

Sandėlininkė 

Maisto prekių užsakymas ir išdavimas, apskaita sandėlyje

5.

Agnė Švelnienė

Virėja

Maisto gamyba.

Būtinas profesinis išsilavinimas

6.

Severina Iščenko

Virėja

Maisto gamyba.

Būtinas profesinis išsilavinimas

7.

Virginija Ramonienė

Virėja

Maisto gamyba. 

Būtinas profesinis išsilavinimas

9.

Danguolė Reliugienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

10.

Veronika Kazlauskienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

11.

Jolanta Rupeikienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

12.

Raisa Grušina

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

13.

Emilija Matulevičienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

14.

Jolanta Vaičiūnienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

15.

Lina Derkintienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

16.

Genovaitė Šišova

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

17.

Iveta Makšimaitė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

18.

Jolanta Urbutytė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

19.

Vitalija Šedienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

20.  Valentina Mikutienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
21. Vida Stašaitienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
22. Raimunda Višomirskienė Auklėtojo padėjėja.

Mokytojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese. 

Pagalba konkrečiam ugdytiniui su spec. ugdymosi poreikiais

23.

Regina Palekienė

Patalynės ir skalbinių išdavėja; pagalbinė virtuvės darbininkė

Minkšto inventoriaus priežiūra, švarios patalynės išdavimas; pagalba virtuvėje

24.

Odeta Jankauskienė

Valytoja; darbininkė

Švaros ir tvarkos palaikymas bendrose patalpose

25.

Veronika Jonušienė

Kiemsargė

Teritorijos tvarkymas ir priežiūra

26.

Vacys Margis

Kiemsargis 

Teritorijos tvarkymas ir priežiūra

27.

Karolis Skirutis

Elektrikas

Įvairūs darbai

28. Vaclovas Navickas Darbininkas Staliaus darbai ir kiti einamieji remonto darbai