Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

1.

Jūratė Baužienė

Direktoriaus pavaduotoja

Ūkinė veikla,

viešieji pirkimai

2.

Vilma Košaitienė

Specialistė

Finansų planavimas ir finansinių dokumentų tvarkymas

3.

Daiva Domantienė

Raštinės administratorė

Dokumentacija, archyvas

4.

Dalia Mikužienė

Sandėlininkė 

Maisto prekių užsakymas ir išdavimas, apskaita sandėlyje

5.

Agnė Švelnienė

Virėja

Maisto gamyba.

Būtinas profesinis išsilavinimas

6.

Severina Iščenko

Virėja

Maisto gamyba.

Būtinas profesinis išsilavinimas

7.

Virginija Ramonienė

Virėja

Maisto gamyba. 

Būtinas profesinis išsilavinimas

8.

Danguolė Reliugienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

9.

Veronika Kazlauskienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

10.

Jolanta Rupeikienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

11.

Raisa Grušina

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

12.

Jolanta Vaičiūnienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

13.

Lina Derkintienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

14.

Genovaitė Šišova

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

15.

Iveta Makšimaitė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

16.

Jolanta Urbutytė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

17.

Vitalija Šedienė

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

18.  Valentina Mikutienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
19. Vida Stašaitienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
20. Raimunda Višomirskienė Auklėtojo padėjėja.

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

21.

Regina Palekienė

Patalynės ir skalbinių išdavėja; pagalbinė  darbininkė

Minkšto inventoriaus priežiūra, švarios patalynės išdavimas

22.

Odeta Jankauskienė

Valytoja; darbininkė

Švaros ir tvarkos palaikymas bendrose patalpose

23.

Karolis Skirutis

Elektrikas

Įvairūs darbai