Įstaigai šiuo metu reikalingi darbuotojai:
1. auklėtojo padėjėjas
2. kiemsargis