Įstaigai reikalingi šie darbuotojai:
1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas – 1 etatas, pastovus darbas.