KAIP SKIRTI 1,2 PROC. SAVO GPM LOPŠELIUI-DARŽELIUI „KLEVELIS“:

 1. Prisijunkite internetu prie elektroninio deklaravimo sistemosper savo internetinę bankininkystę.
 2. Kairėje spauskite „Pildyti formą“.
 3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
 4. Pasirinkite formą FR0512 v.4elektroniniam pildymui.
 5. 1–4 laukeliuose įrašykite savo asmeninę informaciją.
 6. 5  – įrašykite „2022”.
 7. 6s – pažymėkite kryžiuku.
 8. E1 – pasirinkite 2 – Paramos gavėjas.
 9. E2 skiltyje įrašykite įmonės kodą: 190426118.
 10. E3 skiltyje – Lopšelis-darželis „Klevelis“.
 11. E4 skiltyje pasirinkite 1,20.
 12. E5 skiltyje pasirinkite metus, iki kurių norite paskirti paramą.
 13. Viršuje, dešinėje spauskite „Pateikti deklaraciją“.