Kaip skirti 1,2 proc. paramą

Paramos lėšų panaudojimo ataskaita už 2020 metus