Gerb. tėveliai,

dėkoju Jums už kantrybę, supratingumą ir bendradarbiavimą.

Nuo 2020 metų birželio 17 dienos šalyje baigėsi karantinas, tačiau ekstremali situacija šalyje lieka.

Švietimo įstaigoms, tarp jų ir ikimokyklinėms įstaigoms, lieka galioti šie pagrindiniai reikalavimai:

  1. Į įstaigos vidų draudžiama įeiti.
  2. Priimant vaikus atliekamas sveikatos tikrinimas.
  3. Pasiėmę vaikus, tėveliai iš karto turi palikti įstaigos teritoriją, joje nesibūriuoti.
  4. Asmenims, atlydintiems vaikus į darželį, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes arba laikytis saugaus atstumo.

Susipažinti su LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ galite įstaigos internetinėje svetainėje www.ldklevelis.lt – meniu “Aktuali informacija” – “COVID-19” arba el. dienyne www.musudarzelis.lt. (ieškoti nuorodą meniu ,,Bendri dokumentai“).

Minėtas sprendimas galioja ekstremalios situacijos metu. Kai gausime naujus nurodymus, iš karto Jus informuosime.

Informaciją sekite el dienyne.

Smagios, šiltos vasaros, gražių įspūdžių! Likime sveiki!

Pagarbiai Birutė Šakalinienė, direktorė