Dėmesio!

Įstaigą lankančių vaikų ir naujai atvykstančiųjų tėveliai prieš 10 kalendorinių dienų, t. y.  iki rugsėjo 1 d., kam aktualu, į raštinę turite pateikti prašymus dėl dienos maitinimų skaičiaus pasirinkimo (pagal aprašo II skyrių) ir dėl lengvatų taikymo (pagal aprašo III skyrių): Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas (Nr. T2-172, 2021-07-22)