VAIKŲ PRIĖMIMAS Į KLAIPĖDOS MIESTO DARŽELIUS   

https://gyventojams.klaipeda.lt/lit/Priemimas-i-darzelius/16576232

DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

 parsisiųsti Adobe.PDF formatu

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 parsisiųsti Adobe.PDF formatu

ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

 parsisiųsti Adobe.PDF formatu