Naujienos

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS                                                                                                                                                                                                                                                       parsisiųsti Adobe.PDF formatu                     

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UGDYMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTO ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO 2019–02-26 ĮSAKYMAS NR. ŠV1-82 “DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2019 M.”

                                                                                                                            parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-25 ĮSAKYMAS NR. AD1-183 “DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2019-2020 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS” 

                                                                                                                  parsisiųsti MS Word formatu                                                                                                                                                        

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į KLAIPĖDOS MIESTO DARŽELIUS   

                                                        https://gyventojams.klaipeda.lt/lit/Priemimas-i-darzelius/16576232

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe. PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe. PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

                                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

                                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

                                                                                                                        parsisiųsti Adobe.PDF formatu                                                                                                                                          

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

                                                                                                                      parsisiųsti Adobe.PDF formatu