SAM SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ NR. V-2090, 2020-09-22

SAM SPRENDIMAS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO NR. V-1841, 2020-08-17

SAM SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO, NR. V-1840, 2020-08-17

SAM SPRENDIMAS DĖL DIDELĖS IR MAŽOS RIZIKOS SAVIVALDYBIŲ NUSTATYMO, NR. V-1836, 2020-08-17

NACIONALINIO SVEIKATOS CENTRO INFORMACIJA APIE UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS – https://www.lt72.lt/

SAM SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2020-06-17, NR. V-1487, 2020-06-16 PAKEITIMAS NR. V-1840

SAM SPRENDIMAS DĖL DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ NR. V-1471, NUO 2020-06-17

SAM SPRENDIMAS DĖL COVID-19 LIGOS VALDYMO PRIEMONIŲ NR. V-1366, 2020-06-03 (SPRENDIMO NR. V-1118 PAKEITIMAS)

LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL KARANTINO NAUJA REDAKCIJA NUO 2020-06-01

KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į UGDYMO ĮSTAIGAS KARANTINO LAIKOTARPIU, 2020-06-01 NR. AD1-701

SAM SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ, 2020-05-29 NR. 1339 (NR. V-1116 PAKEITIMAS)

SAM SPRENDIMAS DĖL COVID-19 LIGOS ATVEJO APIBRĖŽIMO ATNAUJINIMO, 2020-05-29, NR. V-1338

SAM SPRENDIMO NR. V-1116 PAKEITIMAI NUO GEGUŽĖS 26 D., NR. V-1269, 2020-05-22

SAM SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ, NR. V-1116, 2020-05-11

SAM SPRENDIMO NR. V-1118 PAKEITIMAI NUO GEGUŽĖS 26 D., NR. V-1275, 2020-05-22

SAM SPRENDIMAS DĖL COVID-19 LIGOS VALDYMO PRIEMONIŲ, NR. V-1118, 2020-05-11

LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO NR. 207 DĖL KARANTINO PASKELBIMO PATIKSLINIMAS NR. 475, NUO 20250-05-18

LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” VAIKŲ UGDYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TVARKA KARANTINO LAIKOTARPIU

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO KARANTINO LAIKOTARPIU, 2020-05-15 NR. AD1-636