Mitai apie COVID-19 vakcinas

Vakcinos nauda

Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo, LR SAM-OV Nr. V-656, 2021-03-26 (pakeistas Nr. V-1336, 2020-05-29)

Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, tvarka, LR Vyriausybės nutarimas Nr. 544, 1999-05-07 (redakcija 2021-03-27)

Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo taisyklės, LR SAM įsakymas Nr. 352, 2020-03-12 (redakcija nuo 2021-03-10)

https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/svietimo-darbuotojams-galimybe-issitirti-greitaisiais-testais:1199

Lopšelio-darželio “Klevelis” COVID-19 ligos valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą

Algoritmai, kaip elgtis COVID-19 ligos metu

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) NUSTATYMO TYRIMŲ IR SEROLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO, NR. V-3077, 2020-12-31

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA, IZOLIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO, NR. V-3087, 2020-12-31

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ, KURIEMS SKIRTA IZOLIACIJA, KONTROLĖS PAKEITIMO, NR. V-3083, 2020-12-31

SAM SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ, KURIEMS DIAGNOZUOTA COVID-19 LIGA IZOLIUOTŲ NAMUOSE AMBULATORINIO GYDYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO, NR. V-3022, 2020-12-25

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS KOREGUOTAS ĮSAKYMAS DĖL GRUPĖS VEIKLOS SUSTABDYMO KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE “KLEVELIS”, NR. AD1-1414, 2020-12-08 (NR. AD1-1368)

SAM-OV SPRENDIMO NR. V-2543 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAS (DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO VAIKAMS), NR. V-2592, 2020-11-11

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ, V-2543, 2020-11-06

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ, NR. V-2550, 2020-11-06

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (NR. V-1487), NR. V-2385, 2020-10-28

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO RAŠTAS “DĖL COVID-19 KONTROLĖS PRIEMONIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO”, NR. 2-83237, 2020-10-20

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (NR. V-1487), NR. V-2263, 2020-10-13

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (NR. V-1487), NR. V-2118, 2020-09-25

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ NR. V-2090, 2020-09-22

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO, NR. V-1840, 2020-08-17

 Informacija apie ugdymo paslaugų teikimą ekstremaliosios situacijos metu, 2020-07 (Nacionalinis sveikatos centras)

 

 

 

 

 

 

 

 

S