Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, SAM-OV sprendimas Nr. V-737, 2022-04-08 – Nr. V-2543 pakeitimas

Informacija dėl testavimo darželyje

Paruoštas filmukas, kaip vykdyti testavimą iš seilių/čiulpinukų. Aktualu tėvams, kurie testavimą vykdys namie, nuoroda:  https://www.vilniussveikiau.lt/informacija-ugdymo-istaigoms-tyrimas-is-seiliu/ 

Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose, SAM-OV sprendimas Nr. V-351, 2022-02-17 (Nr. V-1927, 2021-08-24, pakeitimas)

Dėl greitųjų SARS-COV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose, SAM-OV sprendimas Nr. V-352, 2022-02-17 (Nr. V-2743, 2021-12-03 pakeitimas)

Informacija – apie didesnę išmoką dėl profesinės ligos (užsikrėtimas darbe ar ne), 2022-02-14

Dėl testavimo ugdymo įstaigose organizavimo, LR SAM raštas Nr. 10-542, 2022-02-03

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose skelbimo tvarkos, LR SAM-OV sprendimas Nr. V-2273, 2021-10-12 (gauta 2022-01-27)

Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų sąrašo patvirtinimo (COVID-19 liga), SAM-OV sprendimas Nr. V-119, 2022-01-20

Informacija apie antikūnų pažymas nuo 2022-01-10

Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimo,  LR Vyriausybės nutarimas Nr. 943, 2021-11-17 (Nr. 152, 2020-02-26, pakeitimas)_

Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo, SAM-OV sprendimas Nr. V-2681, 2021-11-2 (Nr. V-1336, 2020-05-29 redakcija nuo 2021-12-01)

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, SAM-OV sprendimas Nr. V-2561, 2021-11-12 (Nr. V-2543 pakeitimas)

Pajutę peršalimo simptomus likite namie, SAM pranešimas

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas – LR sveikatos apsaugos ministerijos paruošta informacija

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19

NVSC medžiaga  NVSC primena svarbiausius žingsnius mokykloje nustačius COVID-19 atvejį | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (lrv.lt)

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, SAM-OV sprendimas Nr. V-1553, 2021-06-30 (Nr. V-2543, 2020-11-06 pakeitimas)

Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų, SAM-OV sprendimas Nr. V-1546, 2021-06-30

Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo, SAM-OV sprendimas Nr. V-1569, 2021-06-30 (Nr. V-1336, 2020-05-29 pakeitimas)

Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimo, LR Vyriausybės nutarimas Nr. 506, 2021-06-28 (Nr. 152 pakeitimas)

Dėl darbuotojų profilaktinių patikrinimų, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, esant ekstremaliai situacijai šalyje, LR Vyriausybės nutarimas Nr. 544, 1999-05-07 (redakcija nuo 2021-06-16)

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo, SAM-OV sprendimas Nr. V-1259, 2021-05-31

Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo, SAM-OV sprendimas Nr. V-1262, 2021-05-31

Dėl tyrimų dėl  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo, SAM-OV sprendimas Nr. 1239, 2021-05-31 (pakeitimai)

Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga, izoliavimosi namuose taisyklių patvirtinimo, SAM-OV sprendimas Nr. 1236, 2021-05-31 (pakeitimai)

Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones, SAM-OV sprendimas Nr. V-1242, 2021-05-31

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, SAM-OV sprendimas Nr. V-1157, 2021-05-21 (Nr. V-2543 pakeitimas)

Vakcinos nauda

Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo, LR SAM-OV Nr. V-656, 2021-03-26 (pakeistas Nr. V-1336, 2020-05-29)

Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, tvarka, LR Vyriausybės nutarimas Nr. 544, 1999-05-07 (redakcija 2021-03-27)

Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo taisyklės, LR SAM įsakymas Nr. 352, 2020-03-12 (redakcija nuo 2021-03-10)

Lopšelio-darželio “Klevelis” COVID-19 ligos valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą

2021-01-05 Nr. AD1-6 – AD įsakymas “Dėl Klaipėdos m. švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos apribojimo karantino laikotarpiu”

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) NUSTATYMO TYRIMŲ IR SEROLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO, NR. V-3077, 2020-12-31

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA, IZOLIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO, NR. V-3087, 2020-12-31

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ, KURIEMS SKIRTA IZOLIACIJA, KONTROLĖS PAKEITIMO, NR. V-3083, 2020-12-31

SAM SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ, KURIEMS DIAGNOZUOTA COVID-19 LIGA IZOLIUOTŲ NAMUOSE AMBULATORINIO GYDYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO, NR. V-3022, 2020-12-25

SAM-OV SPRENDIMO NR. V-2543 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAS (DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO VAIKAMS), NR. V-2592, 2020-11-11

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ, Nr. V-2543, 2020-11-06

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ, NR. V-2550, 2020-11-06

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (NR. V-1487), NR. V-2385, 2020-10-28

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO RAŠTAS “DĖL COVID-19 KONTROLĖS PRIEMONIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO”, NR. 2-83237, 2020-10-20

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (NR. V-1487), NR. V-2263, 2020-10-13

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (NR. V-1487), NR. V-2118, 2020-09-25

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ NR. V-2090, 2020-09-22

SAM-OV SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO, NR. V-1840, 2020-08-17

 Informacija apie ugdymo paslaugų teikimą ekstremaliosios situacijos metu, 2020-07 (Nacionalinis sveikatos centras)

 

 

 

 

 

 

 

 

S