Veiklos planai:

Veiklos planas 2023 m.

Veiklos planas 2022 m.

Veiklos planas 2021 m.

Veiklos ataskaitos:

2021 metų veiklos ataskaita (patvirtinta Tarybos sprendimu)

2020 metų veiklos ataskaita;   (Tarybos sprendimas Nr. T2-142, 2021-05-27, Dėl pritarimo įstaigų 2020 m. veiklos ataskaitoms)

Vadovo veiklos ataskaitos:

Direktorės Birutės Šakalinienės veiklos ataskaita už 2022 m.

Direktorės Birutės Šakalinienės 2021 metų veiklos ataskaita

Direktorės Birutės Šakalinienės 2020 metų veiklos ataskaita

Direktorės Birutės Šakalinienės 2019 metų veiklos ataskaita

Strateginiai planai:

Strateginis planas 2022–2024 m.