2021 metų veiklos planas

2020 metų veiklos ataskaita;   (tarybos sprendimas Nr. T2-142, 2021-05-27, Dėl pritarimo įstaigų 2020 m. veiklos ataskaitoms)

Direktorės Birutės Šakalinienės 2020 metų veiklos ataskaita

Strateginis planas 2020-2022 m.

 Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (su pakeitimais)