2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS NUO 2021-01

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

STRATEGINIS PLANAS 2020-2022 M.

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS