2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

STRATEGINIS PLANAS 2019-2021 M.

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS