Veiklos planai:

Lopšelio-darželio “Klevelis” direktoriaus 2024-01-25 įsakymas Nr. V-11 “Dėl Lopšelio-darželio “Klevelis” 2024 metų veiklos plano patvirtinimo”

Veiklos planas 2023 m.

Veiklos planas 2022 m.

Veiklos planas 2021 m.

Veiklos ataskaitos:

2021 metų veiklos ataskaita (patvirtinta Tarybos sprendimu)

2020 metų veiklos ataskaita;   (Tarybos sprendimas Nr. T2-142, 2021-05-27, Dėl pritarimo įstaigų 2020 m. veiklos ataskaitoms)

Vadovo veiklos ataskaitos:

Direktorės Birutės Šakalinienės 2023 metų veiklos ataskaita

Direktorės Birutės Šakalinienės 2022 metų veiklos ataskaita

Direktorės Birutės Šakalinienės 2021 metų veiklos ataskaita

Direktorės Birutės Šakalinienės 2020 metų veiklos ataskaita

Direktorės Birutės Šakalinienės 2019 metų veiklos ataskaita

Strateginiai planai:

Strateginis planas 2024-2026 m.

Strateginis planas 2022–2024 m.