2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

STRATEGINIS PLANAS 2020-2022 M.

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS; DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO IV IR V SKYRIŲ PAKEITIMAS NUO 2020-09-01

DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS