KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” 2019–2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS” 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA