Direktorės Birutės Šakalinienės veiklos ataskaita už 2022 m.

2022 metų veiklos planas

2021 metų veiklos planas

2021 metų veiklos ataskaita (patvirtinta tarybos sprendimu)

2020 metų veiklos ataskaita;   (tarybos sprendimas Nr. T2-142, 2021-05-27, Dėl pritarimo įstaigų 2020 m. veiklos ataskaitoms)

Direktorės Birutės Šakalinienės 2021 metų veiklos ataskaita

Direktorės Birutės Šakalinienės 2020 metų veiklos ataskaita

Direktorės Birutės Šakalinienės 2019 metų veiklos ataskaita

Strateginis planas 2022–2024 m.