2021 metų veiklos planas

2020 metų veiklos ataskaita

Direktorės Birutės Šakalinienės 2020 metų veiklos ataskaita

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas nuo 2021-01-01

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Strateginis planas 2020-2022 m.